História výstav

Človek je tvor súťaživý a niet pochýb o tom,že sa chválil svojim psom od prvých dní domestikácie. Kostra, nezvyčajná farba, uši, lesk srsti, jeho schopnosť loviť zver alebo udržať ovce v súlade, človek porovnával ešte dávno pred prvou oficiálnou výstavou.

Dňa 28. júna 1859 – jasný letný deň v Spojenom kráľovstve – výbor miestnych lovcov organizoval prvú oficiálnu výstavu v meste Newcastle upon Tyne. Druhá výstava sa konala v novembri toho istého roku sa v meste Birmingham. Zúčastnilo sa jej asi 80 psov v 14 triedach a je považovaná za najstaršie prežívajúcu výstavu.

Výstavy mali spočiatku len niekoľko pravidiel. Psi nemuseli mať riadny výcvik v poslušnosti a predvádzaní. Výsledkom bola často zmes vzrušených a neovládateľných psov.

Predtým, ako uznávaná organizácia stanovila štandardy a triedy plemien, súťažili spolu psi všetkých plemien, nebolo možné rozlíšiť napr.írskeho setra od anglického, kedže neexistoval štandard plemena a psi sa hodnotili skôr po pracovnej stránke ako po exteriérovej.

Počet porotcov tiež bledne v porovnaní s dnešnými mega-akciami, len traja sudcovia dohliadali na prvú výstavu v roku 1859.

Vnútorné psie výstavy sa konali na podlahách pokrytých pilinami namiesto kobercov, ktoré bol problémom najmä pre ženy vystavovateľov, keď sa podlaha stala mokrá.

 

Desať rokov po prvej výstave malo Anglicko dve konkurenčné psie spoločnosti: Národná výstavná spoločnosť so sídlom v Birminghame, a Národná výstava Club. V roku 1870, Národná výstava klub zriadila orgán, s cieľom kontrolovať celú anglickú psiu scénu. O tri roky neskôr, bol založený Kennel Club.

v roku 1874 Kennel Club zverejnila Kennel Club Stud Book, ktorá obsahovala záznamy zo všetkých výstav, kódex pravidiel pre vedenie riadenie budúcich výstav a prvý Kennel Club Kalendár. (len dve výstavy psov ročne)

V Amerike je najstaršia prežívajúca výstava vo Westminister,kde sa konajú výstavy od roku 1877.

V roku 1884 sa skupina nadšencov stretla v New Yorku, aby vytvorila klub klubov, prijala ústavu, stanovy a meno : American Kennel Club

Nasledovala Canada, kde v roku 1889 vytvorili Canadian Kennel Club. Jej účelom bola hlavne podpora šľachtenia čistokrvných psov, riadenie výstav, register čistokrvných psov, úzka spolupráca s AKC.

V rámci Európy vznikla 22.mája 1911 Fédération Cynologique Internationale (FCI) s cieľom podporovať a chrániť kynológiu a čistokrvných psov akýmikoľvek prostriedkami, ktoré považuje za potrebné.

Najväčšia svetová výstava psov, Crufts, začala v roku 1886, ako „First Great Terrier show“ v Anglicku. Teriér show, ktorá začala so 600 položkami, sa stala tak úspešná, že v roku 1891 Charles Cruft usporiadal prehliadku všetkých plemien kde bolo už 2000 psov . V čase smrti Charlesa v roku 1938, jeho ročná výstava mala cez 10.000 záznamov, číslo, ktoré naďalej rastie dodnes…

FCI

Fédération Cynologique Internationale je svetová kynologická organizácia zahŕňajúca 86 členov a zmluvných partnerov (jeden člen za krajinu- u nás pod SKJ – Slovenská kynologická jednota), každý z nich má právo vydávať svoje vlastné rodokmene a školiť svojich vlastných rozhodcov. FCI zaisťuje, že rodokmene a rozhodcovia sú vzájomne uznávané všetkými FCI členmi.

FCI uznáva 343 plemien, každé z nich je majetkom konkrétnej krajiny (krajina pôvodu). Daná krajina opíše ideálny typ plemena a v spolupráci s FCI vytvoria štandard plemena podľa ktorého posudzujú rozhodcovia v členských krajinách FCI.

FCI rozdeľuje plemená do 10 skupín:

  1. Salašnícke a pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov)
  2. pinče, bradáče, molosoidné a Švajčiarske salašné psy
  3. teriéry
  4. jazvečíky
  5. špice a pôvodné plemená
  6. Duriče, farbiare a príbuzné plemená
  7. stavače
  8. retrivre, sliediče a vodné psy
  9. spoločenské a sprievodné psy
  10. chrty

a predbežne prijaté plemená

FCI ma uzatvorenú dohodu s American Kennel Club a Kennel Club o spolupráci, tzn. vzájomne sa akceptujú preukazy o pôvode, šampionáty … Spolupráca s Canadian Kennel Club je obmedzená na akceptovanie preukazov o pôvode.

FCI nespolupracuje s UCI.