Vystavovanie psa

Výstav sa môžu zúčastniť iba čistokrvné psy vedené v plemennej knihe vedenej pod organizáciou, ktorá povoľuje usporiadať danú výstavu. Ak sa chcete zúčastniť výstavy psov, musíte dodržať výstavný poriadok danej organizácie, prihlásiť psa do príslušnej triedy, zaplatiť výstavný poplatok, skontrolovať povinné očkovanie psa.

Pre chovateľov i chovateľské kluby je výstava psov jedinečnou príležitosťou propagovať dané plemeno. Pre chovateľov znamená porovnanie svojho jedinca s ostatnými prítomnými psami v daný deň výstavy. Treba si uvedomiť, že i keď je jeden pes v daný deň víťazom, nemusí to znamenať, že i na iných výstavách bude ten istý pes vždy na prvom mieste. Závisí to od viacerých faktorov ako napr. počet a kvalita porovnávaných psov v kruhu, kondícia psa, predvedenie psa a zvýraznenie jeho predností pomocou handlerovej šikovnosti.

Vystavovanie psa

Vystavovanie psa je viac ako len nasadenie vodidla a prevedenie psa dookola po výstavnom kruhu. Psovi viete predvedením pomôcť , ale i uškodiť. Perfektné predvedenie psa je takisto dôležité ako telesný výzor. Mnohokrát pes získava ocenenie vďaka šikovnému vystavovateľovi, ktorý pekne zakryl psové nedostatky a zvýraznil jeho prednosti. Nezabudnite na to, že rozhodca hodnotí stav psa, ktorý aktuálne vidí. Preto musíte dokonale poznať prednosti i nedostatky svojho jedinca. Ak s výstavami začínate a príliš si nedôverujete je lepšie ak poprosíte o predvedenie profi handlera. Pokiaľ sa chcete výstavám i chovateľskej činnosti venovať dlhodobo, potom je dobré ak zbierate skúsenosti a učíte sa i na vlastných chybách.

Príprava na výstavu

Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať veľmi jednoducho, za dokonalým predvedením psa je niekoľko mesiacov príprav. Váš pes musí byť plne socializovaný, poslušný, v dobrej výstavnej i fyzickej kondícii, úpravu srsti si tiež nesmiete nechať na poslednú chvíľu. Ideálne je ak so svojím psom pôjdete na prvú výstavu bez prihlásenia a sami uvidíte reakcie psa na iných psov, uzatvorený priestor, veľa ľudí a pod. Rozhodca posudzuje predovšetkým exteriér psa (súbor vonkajších fyziologických vlastností psa podľa platného medzinárodného štandardu) no nemenej dôležitou časťou je i povaha psa žiadaná pre dané plemeno ( štandard môže určovať žiadané, či menej žiadané črty – ako temperament, bojazlivosť, dôverčivosť, nedôverčivosť, ….) preto sledujte svojho jedinca ako sa správa spoločnosti iných ľudí a hlavne na výstave. Medzi psami vyberá jedinca, ktorý sa svojim výzorom čo najviac približuje k ideálnemu psovi podľa daného štandardu.

Výstavný postoj

Rozhodca posudzuje psa v postoji, ktorý je vyžadovaný pre dané plemeno. Chovateľ Vám rád túto informáciu poskytne. Výstavný postoj treba nacvičovať už od ranného veku. Prvé nácviky vedú k tomu, aby pes zostal stáť a postupne pridávame i úpravu nôh do dokonalého postoja. Nacvičujte doma pred zrkadlom, na rovnej, nešmykľavej ploche bez akejkoľvek nervozity. Jednu ruku umiestnite pod hrudník, čím zdvihnete prednú časť, potom prejdite rukou šiju a upravte správne držanie hlavy, druhou rukou upravte zadné nohy a chvost, nenaťahujte zadné nohy príliš dozadu aby Ste nezapríčinili ohnutie predných nôh a pokles chrbta. Postupne učíme psa, aby mu nevadil pritom dotyk najskôr Vašich a neskôr i cudzích rúk. Ak máte psa treba ho naučiť, aby dovolil siahnúť i na semenníky. Pokiaľ máte malé plemeno musíte ho naučiť stáť na stole bez toho, aby sa triasol a podsádzal nohy pod seba a nehrbil chrbát. Ideálne je ak viete psa motivovať do napnutého postoja s uvoľnením vodítkom, aby rozhodca vedel posúdiť i líniu krku.

Predvedenie v pohybe

Veľmi dôležitá časť predvádzania. Väčšinou sa predvádza v pokluse, ale rozhodca Vás môže požiadať i o predvedenie v kroku. Rozhodca chce vidieť bežať psa v kruhu – zboku, spredu i zozadu, k nemu alebo od neho. Vždy predvádzajte tak, aby bol pes vo vnútri kruhu bližšie k rozhodcovi. Pes nesmie ťahať na vodítku, nesmie vyskakovať, ani útočiť na psov pred ním, či za ním. Cieľom všetkých vystavovateľov je, aby pes zanechal dojem úplne voľného pohybu. Skúste aká dĺžka vodidla Vášmu psovi najlepšie vyhovuje ( kratšie vodidlo môže pomôcť posilniť činnosť pliec, ale u iného psa môže skrátiť krok ). Pohyb handlera musí byť v úplnej harmonizácii so psom, musí prispôsobiť dĺžku a rýchlosť behu k veľkosti a pohybu psa. V interiéri dajte pozor aby Ste psa viedli po nešmykľavom povrchu ( väčšinou koberci) a v exteriéri aby bol povrch bez priehlbín a vyvýšenín, prípadne pošpinený psími exkrementami. Dôležité je, aby pes bežal rovno, uvoľnene, nevyskakoval na psovoda. Posudzovateľ sleduje, techniku pohybu, pružnosť chrbta, šliach, vyrovnanosť pohybu, držanie hlavy a chvosta, uhlenie končatín, osvalenie,…

Zuby

Rozhodca kontroluje psovi zuby odhrnutím pyskov, aby videl záhryz a počet zubov. Pes pritom nesmie javiť známky agresie, či inak sa brániť pri manipulácii.

V deň výstavy

Vystavovateľ by mal byť vhodne obutý, oblečený a hlavne uvoľnený, aby svoj stres neprenášal na psa. Pred vstupom na výstavisko si pripravte prihlášku a veterinárny preukaz. Potom podľa mapky nájdite kanceláriu a vyzdvihnite si katalóg výstavy. Nájdete si svoj kruh a skontrolujte údaje o Vašom psovi. Pokiaľ je kruh ešte prázdny, zoberte psa a skúste ho predviesť, aby sa zoznámil s prostredím. Skontrolujte približné poradie Vášho psa , aby Ste vedeli kedy budete na rade. Nikdy nenechávajte psa bez dozoru. Pokiaľ nemáte klietku pre psa, tak si zabezpečte pomocníka, ktorý Vám pomôže v čase neprítomnosti dohľiadnúť na psa. Priebežne si kontrolujte poradie psov a v dostatočnom predstihu skúste ešte svojho psa vyvenčiť na vyhradenom mieste. Pred vstupom do kruhu ešte prebehnite kefou prípadne handričkou srsť psa, skontrolujte či máte číslo na mieste a úsmev na tvári 🙂 V kruhu potom rešpektujte pokyny rozhodcu, či vedúceho kruhu.

 

Úprava psa

Výborný vzhľad rozhoduje o úspechu psa vo výstavnom kruhu. Srsť je odrazom zdravotného stavu Vášho psa i jeho kondície a výživy. U dlhosrstých plemien je to otázka celoročnej námahy a úpravy srsti. Dbáme najmä na harmonickosť srsti, modelovanie tvaru tela v súlade s platným štandardom. Srsť sa upravuje v závislosti od plemena buď nožnicami, alebo trimovaním. Úpravu srsti si rozdeľte na viac etáp tak, aby v deň výstavy dorástla do potrebnej dĺžky a tvaru , tak ako je žiadúce pre dané plemeno.

U krátkosrstých plemien je príprava jednoduchšia, avšak ani tu nezabudnite psa pravidelne vyčesať, čím sa mu odstránia odumreté časti kože a srsti.

Okrem srsti, ktorá musí byť v bezchybnom stave, sa vyžadujú aj prirodzene čisté nohy, ostrihané pazúry, čisté oči, nos, zuby i uši. Existujú pravidlá určujúce rozsah dovolených zmien vzhľadu Vášho psa špeciálnym spôsobom úpravy, kozmetickými a chirurgickými zásahmi.

Tieto pravidlá musíte bezpodmienečne sledovať, pretože ich porušenie môže znamenať diskvalifikáciu a sklamanie. Chovateľský klub Vám poskytne podrobné informácie.

Ak ste začínajúci chovateľ bude lepšie ak Vám s úpravou srsti pomôže odborník ( groomer)

Rozhodcovia

Rozhodcovia psov majú naozaj ťažkú prácu a nepochybne snažia sa ju vykonávať čo najlepšie. Každý rozhodca musí absolvovať skúšky pre posúdenie exteriéru. Musia poznať dokonale štandard posudzovaného plemena ( farbu očí, srsti, tvar nosa, hlavy, stavba tela, chrup, hĺbka hrudníka…). Kritéria SKJ pre menovanie rozhodcu sú skutočne veľmi prísne. Rozhodnutie urobené rozhodcom ohľadne známky, titulu a umiestnenia je konečné a nespochybniteľné. Ak sa Vám posúdenie rozhodcu nepáči, snažte sa napriek tomu rešpektovať ho ako odborníka, brať to športovo a hlavne sa nenechajte odradiť. Protest je možné podať proti organizácii výstavy a postupu zadávania známky, titulu a umiestnenia. Protest musí byť podaný okamžite, písomne a spolu so zložením peňažnej istiny. Ak je protest neoprávnený, táto istina prepadne v prospech usporiadateľa výstavy. Protest by Ste mali podávať naozaj iba v krajných, či závažných prípadoch, Váš pes bude pre Vás predsa vždy dokonalý a najkrajší!

Hlavnou úlohou rozhodcu na výstave je posúdenie exteriéru psov, ide o kritické zhodnotenie jedinca ako celku v porovnaní so štandardom (ideálnym psom ). Základnou metódou pre posúdenie je hodnotenie zrakom a hmatom. Nevýhodou tohto posúdenia je subjektívnosť hodnotenia spojená s kvalifikáciou, skúsenosťami a citom rozhodcu. Posudzovateľ musí mať nielen teoretické vedomosti, ale aj prax, musí byť objektívny, nezaujatý, s dobrými vyjadrovacími schopnosťami a mať kladný vzťah k plemenu, ktoré posudzuje. Svoje posúdenie musí vedieť zdôvodniť správnymi argumentami.

Priebeh posudzovania

Rozhodovanie začína momentom keď psy vchádzajú do výstavného kruhu. Postupne sa zoznamuje s každým individuálne, zisťuje stav zubov, farbu očí, postavenie uší, výskyt oboch semenníkov,…Zhodnotí úroveň psov v kruhu a posúdi ich postupne v postoji i v pohybe. Počas posudzovania môže rozhodca psov premiestňovať ( porovnáva posledného psa s predchádzajúcimi ). Pri hodnotení a následne pri vypracovaní posudku je vhodné sa držať určitej schémy :

  • typičnosť pre dané plemeno
  • konštitúcia a jej zvláštnosti
  • celkový formát telesnej stavby
  • hlava : veľkosť, tvar , farba oka, pigmentácia nosa, pyskov, držanie a tvar uší, súlad jednotlivých častí medzi sebou, zuby -počet, skus,…
  • stavba trupu – krk, kohútik, chrbát, zadok, hrudník, brucho,slabiny
  • stavba končatín : uhlenie, tvar, osvalenie, …
  • spôsob a kvalita pohybu
  • srsť : druh, kvalita, farba,…

Výstavný kruh

Špeciálne miesto pre posudzovanie exteriéru psov. Kruh by mal mať rovný, nešmykľavý povrch, dostatočne veľký vzhľadom na predvádzané plemená ( s priemerom aspoň 10m ), ohraničený, aby sa zabránilo vstupu iných psov, či ľudí. Stôl pre rozhodcu sa umiestňuje spravidla do stredu kruhu ,alebo na kraj. Vedúci kruhu tam má nachystané všetky potrebné pomôcky pre bezchybný priebeh výstavy ( kartičky s titulmi, stužky, katalógové čísla, kokardy, diplomy, občerstvenie pre rozhodcu, rozhodcovský zošit, ….)