Zaujímavosti

Psy a ľudia si môžu navzájom pomáhať v hľadaní molekulárnych základov genetických chorôb, ktoré majú spoločné

Štúdium genetických chorôb u rôznych plemien psov, je veľmi zaujímavé, a to nielen pre veterinárnu medicínu, ale aj pre humánnu medicínu. Doktorka Catherine André v Rennes  (Ústav genetiky a vývoja)  viac než desať rokov realizovala rad výskumných projektov zameraných na určenie molekulárneho základu pre geneticky podmienených chorôb u psov. Tento výskum sa zameriava na choroby, ktorých klinické indikácie, genetické príčiny a liečebné odpovede sú rovnaké u ľudí aj psov. Poskytuje dvojitú výhodu, ako pre psov aj pre ľudí, na zlepšenie diagnostiky a screeningu zavedením genetických testov a otvorenie možnosti lepšej liečebnej starostlivosti.

Je viac ako 500 genetických chorôb psov. V mnohých prípadoch sú špecifické pre niektoré plemená a ich frekvencia môže dosiahnuť až 20% v rámci daného plemena, predstavuje skutočné problémy pre zdravie a dokonca aj dĺžku životnosti niektorých plemien.
V Rennes vedci zhromažďujú vzorky z infikovaných psov a zdravých psov rovnakého plemena  a ich rodiny ako spôsob skúmania genetickej príčiny rôznych ochorení u rôznych plemien. Od roku 2000 je bio-banka plná vzoriek z psov, bola vyvinutá na CNRS v Rennes, v nadväznosti na vytvorenie siete veterinárov a chovateľov s pomocou AFVAC a francúzskeho Kennel Club, Société Centrale Canine. Táto sieť je v podstate tvorená praktizujúcimi veterinármi, štyrmi francúzskymi školami veterinárnej medicíny, spoločnosti Antagène a rôznych veterinárnych laboratórií špecializujúcich sa na analýzu a histopatológiu.
Genetické analýzy vykonávané v CNRS v Rennes začali s odoberaním vzoriek krvi od infikovaných psov a ich rodín. DNA každého psa sa potom extrahuje a státisíce genetických markerov analyzujú pre každú psiu DNA. Táto práca končí s výrobou presné genetickej mapy pre každého psa. Cieľom následných genetických a štatistických analýz je porovnanie genetickej mapy infikovaných psov s tými zdravými psami, zvýraznenie oblasť genómu  v začiatku ochorenia.

Tu je niekoľko príkladov výskumu prebiehajúce v laboratóriu Rennes.

Histiocytických sarkóm, veľmi agresívny nádor, ktorý sa rýchlo šíri do niekoľkých orgánov, je bežný najmä u bernských salašníckych psov, Flat coated retriever a rotvajlerov, zatiaľ čo choroba je zriedkavá u iných plemien. Tento typ rakoviny existuje tiež zriedkavo u ľudí a je veľmi závažný.  Žiadna účinná liečba v súčasnej dobe neexistuje, a zrejme výskum psej formy ochorenia bude prínosom ako pre psov tak aj pre ľudí.
Akrální mrzačujúci syndróm sa vyskytuje u plemien poľovných psov.  Mrzačenie môže byť veľmi ťažké, a vo väčšine prípadov závažné. Niekoľko foriem senzorickej neuropatie existuje aj u ľudí.
Retinopatia je charakterizovaná progresívnou zrakovou poruchou, zvyčajne končí v úplnej slepote. Viac ako 100 plemien trpí progresívnou atrofiou sietnice. U ľudí je tiež veľa foriem tohto ochorenia, ktoré sa nazývajú retinitis pigmentosa.
Dysplázia bedrového kĺbu najmä u veľkých psov sa ukázala byť taktiež veľkým problémom.

viac info na http://dogs.genouest.org

 

Ak Ste s Vašim psom dosiahli významný úspech, alebo viete o nejakej novinke v oblasti chovu psov, prosím kontaktujte nás!