Starostlivosť o šteniatka

Šteňatá sa rodia slepé, hluché, bez schopnosti termoregulácie a s obmedzenými pohybovými schopnosťami, preto je im treba po narodení venovať zvýšenú pozornosť.

Najkritickejšie obdobie pre šteňatá je 24 hod po pôrode, ale mimoriadne náročný je časový úsek prvých 14. dní od narodenia. Jedinú schopnosť orientácie im umožňuje čuch a hmat. Pohyblivosť šteniat sa o
bmedzuje len na dva druhy pohybov a to je pohyb kývavý a pohyb plazivý. Kývavým pohybom hľadajú matku ako zdroj výživy, tepla a istoty.

Pohyb plazivý je uskutočňovaný v prvých hodinách života do kruhu, šteňatá sa snažia o nájdenie matky, poprípade nájdenie ostatnej skupiny šteniat .Prvý deň po pôrode je pre šteňatá mimoriadne kritický. Je potrebné zabezpečiť, aby šteňatá pravidelne, minimálne každé 2-3 hodiny cicali mlieko. Je potrebné sledovať správanie matky, či pravidelne olizuje jazykom bruško a spodnú časť brucha spolu s ritným otvorom, čím zároveň napomáha šteňatám s trávením, kalením a zlepšuje štart dýchacej sústavy. V tejto činnosti pokračuje suka až do obdobia kedy nezačnú prijímať pevnú potravu.

Pokiaľ suka tieto činnosti nevykonáva alebo zanedbáva, je na chovateľovi aby ju nahradil. Po každom cicaní masíroval bruško vlhkou handričkou a očistil ritný otvor od výkalov. Veľmi potrebné je sledovať pravidelnosť cicania a každý deň sledovať váhu. Počas prvých 24 hodín šteniatka normálne strácajú až 10% hmotnosti, ale na druhý deň nadobúdajú opäť pôrodnú hmotnosť .

Na siedmy až desiaty deň by mali mať dvojnásobok pôrodnej hmotnosti . Pri slabších jedincoch je vhodné sledovať dobu cicania. Vo viacpočetných chovoch ich silnejšie jedince odtláčajú od prsníka a nie sú schopní zabezpečiť si sami potrebné množstvo mlieka pre správny rast. V takomto prípade musíme dokrmovať šteňa umelými náhradami mlieka podľa presne stanoveného návodu, alebo samostatne prikladať k cecku.

Zvýšenú pozornosť je treba venovať teplote prostredia, nesmie byť príliš vysoká, ale ani nízka. S používaním vyhrievacích podušiek tiež opatrne, aby sa šteniatka neprehriali. Ak majú šteniatka často hnačky so zelenými hrudkami, skúste upraviť teplotu prostredia. Za desať až štrnásť dní sa šteňatám otvárajú oči, ale ďalší týždeň trvá, kým sa im zaostrí zrak.

Ušné kanáliky sa otvárajú po trinástich až štrnástich dňoch. V prvom týždni svojho života šteňatá prakticky iba spia a cicajú. Zhruba v treťom týždni sa začínajú rozliezať. Čuchom si vyhradzujú miesta na kalenie, začínajú skúmať okolie. Od tretieho týždňa môžeme začať šteňatá prikrmovať . Vhodné je mleté hovädzie mäso so šťavou, prípadne granulky určené pre šteniatka namočené vo vývare. Treba im pravidelne strihať pazúriky aby nepoškriabali sučke brucho.

Podľa pokynu veterinára môžeme v 3 týždni šteniatka prvý krát odčerviť. Od piateho týždňa kŕmime 3x denne vlhčeným krmivom pre šteňatá a redukujeme príjem potravy sučke, aby sme jej znížili laktáciu. Postupne začíname rozširovať chovný priestor, zoznamujeme šteniatka s novým prostredím. Nemal by chýbať neustále prístup k miske s vodou a so suchým krmivom. Od šiesteho týždňa majú plne vyvinutý sluch, čuch, zrak, začínajú byť zvedavé, skúmať prostredie, je dobré poskytnúť im hračku.

Od 7.- 12. týždňa sa začínajú socializovať. Je to veľmi dôležité obdobie, kedy si šteňatá vytvárajú názory na vonkajší svet. Nedostatok socializácie sa môže prejaviť u dospelého psa bojazlivosťou a strachom. V šiestom až v ôsmom týždni vykonávame prvé očkovanie.

Odstav štenat

Odstav šteniat uskutočňujeme od 50 dňa v závislosti od každého plemena a jedinca. Do nového domova odchádzajú 2-3 krát odčervené, zaočkované, začípované, s kúpno predajnou zmluvou, väčšinou aj so svojou hračkou a balíkom granuliek pre začiatok. Pokiaľ chovateľ nemá ešte k dispozícii preukaz o pôvode každého šteniatka uvedie to v kúpnej zmluve a doručí ho novému majiteľovi dodatočne. Šteniatko pri odchode do nového domova musí byť zdravé, voňavé, bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. Ak chovateľ vie o nejakých vadách, ktoré by v budúcnosti mohli šteniatko vyradiť z chovu, mal by o tom kupujúceho informovať a zohľadniť tento fakt aj v cene. Záruku na uchovnenie šteniatka však od žiadneho chovateľa nečakajte. I kvalitný rodičia s výborným zdravým a výsledkami môžu mať potomka, ktorý neskôr nebude zaradený do chovu. Každý chovateľ však dúfa, že šteniatka budú úspešnejšie ako rodičia a budú sa snažiť udržať kontakt s novými majiteľmi.

Mená šteniatok

Meno vyberá chovateľ šteniatok. Malo by byť krátke, ľahko vysloviteľné, zrozumiteľné. Pri žiadosti o registráciu chovateľskej stanice ste určili či názov bude pred menom, alebo za menom šteniatok. Názov chovateľskej stanice je vlastne priezviskom pre vaše šteniatka. Mená šteniatok z vášho prvého vrhu budú začínať na písmeno A, postupuje sa podľa abecedy, ale písmená s diakrtkou, či komplikované písmená sa môžu vynechať. Ak sa novému majteľovi vybrané meno nepáči môže ho volať inak, ale v preukaze o pôvode psa a vo všetkých dokumentoch o psovi musíte uvádzať meno, ktoré dal chovateľ.

Dokumentácia

Prihláška na zápis šteniat

Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov šteniat, ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (Túto skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie). Etikety z čipov musia byť nalepené v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia,
V prípade ak klub vykonáva na základe svojho chovateľského poriadku kontrolu vrhu, je potrebné aby táto bola potvrdená kontrolórom vrhu. Poradca chovu potvrdzuje taktiež  členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%. V prípade ak je poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, potvrdenie o členstve v klube, prípadne kontrolu vrhu, potvrdzuje iný člen prezídia (výboru) príslušného chovateľského klubu. Prihlášku k zápisu šteniat, ktorej súčasťou musí byť „Pripúšťacie povolenie“ v dvoch rovnopisoch je potrebné zaslať na Plemennú knihu ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat.  Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá , ktoré boli odchované až do okamžiku podania žiadosti o zápis vrhu. Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy musí byť označený nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom  uvedené v preukaze o pôvode psa.V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat  starších ako 9 týždňov je potrebná žiadosť chovateľa s odporučením chovateľského klubu. V prípade záujmu o zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné len vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti chovateľa, odporučenia chovateľského klubu a konečného rozhodnutia Prezídia ÚKK.

Spolu s prihláškou k zápisu šteniat je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady:
1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“
2)  Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.
4) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
5) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a Chovateľský poriadok SKJ, prípadne môže byť riešený občiansko – právne. Majiteľ krycieho psa svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat po jeho psovi do plemennej knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný.