Pôrod

Dĺžka gravidity suky trvá priemerne 63 dní, ale môžu porodiť skôr, alebo neskôr.

Dĺžka gravidity je výrazne ovplyvňovaná počtom šteniat, termínom nakrytia, či opätovného prekrývania suky. Pri málopočetných vrhoch sa dĺžka gravidity predlžuje, pri 1-2 šteňatách môže trvať aj 70 dní. Pri väčšom počte šteniat a to najmä pri malých plemenách sa dĺžka gravidity skracuje a pôrod môže nastať už na 54.-56. deň. Pôrod do 54 dňa po nakrytí je potrat, tzv. abort. Narodené plody nebývajú životaschopné, nemajú vyvinutý sací reflex a často krát celé vrhy hynú.

Pôrod nie je chorobný stav, pokiaľ nenastanú komplikácie a prebieha fyziologicky, suka by sa mala s pôrodom vysporiadať sama iba s menšou pomocou chovateľa. Pri zlých fyziologických polohách, pri nadmerne veľkých šteňatách, hlavne pri malých plemenách (čivava), pri nadmerne veľkých hlavách (buldog a mops), treba vyhľadať veterinára a pôrod sa musí uskutočniť tzv. cisárskym rezom. Takmer 80% pôrodov prebieha prirodzeným spôsobom, okolo 15-20% pôrodov je tzv. asistovaných, to znamená že vyžadujú už spomínaný zákrok veterinára .

Pôrod suky závisí od plemena, veľkosti suky, veku suky, jej kondícii, type a pod.

 I keď fenka bude rodiť viac menej sama , pre istotu si nachystajte pomôcky:

-teplomer – približne 36 hodín pred pôrodom sa fene zníži teplota na 37 stupňov, teplotu merajte pravidelne v tú istú hodinu niekoľko dní pred termínom pôrodu

-nožničky a niť- v prípade potreby odstrihnite a podviažte pupočníkový pahýl, väčšinou si fena ošetrí sama štenatko, ale ak ide o prvorodičku, alebo ak vidíte, že jej treba pomôcť

dezinfekciu- septonex na pupočný pahýl

-nádobu na odkladanie plodových obalov – fenka má tendenciu zožrať plodové obaly, ale pri viacpočetnom vrhu jej nedovolte zožrať všetky obaly, mohlo by jej to príliš zaťažiť žalúdok a vyvolať zvracanie a hnačky

-vystlanú bedničku- v čase kým fenka rodí, už narodené štenatka môžete odložiť do inej bedničky s vyhrievaním, alebo teplou dekou

-vodu – počas pôrodu musí mať fenka k dispozíci vodu na pitie, v prípade potreby môžete do nej pridať med na zvýšenie energie pri pôrode

-telefónny kontakt na veterinára , ktorý má NON-STOP službu – v prípade komplikácii

– zošit – zapisujte váhu šteniat, sfarbenie, polohu pri pôrode, počet obalov musí sedieť s počtom šteniat,dobu pôrodu,…

Pôrod možno rozdeliť na 3 štádiá.

1. štádium – otváracie: dochádza k uvoľneniu krčka maternice a jeho úplnému otvoreniu, začínajú sa tiež objavovať sťahy maternice. Dochádza k sťahom rohov maternice a šteňatá sa so svojimi obalmi postupne posúvajú smerom ku krčku maternice. Týmto pohybom stimuluje suka krčok maternice a nastupuje jeho úplné otvorenie. Táto fáza trvá priemerne 6-12 hodín, v krajnom prípade dlhšie až 24 hodín. Toto štádium môže byť sprevádzané silnými bolesťami, a prichádza k výtoku plodových vôd. Slamovo sfarbená ľahko viskózna tekutina pripomína moč. Túto fázu môže menej skúsený chovateľ, vzhľadom k jej nie celkom špecifických príznakom prehliadnuť .

2. štádium – vytláčacie, vypudzovacie: dĺžka druhého štádia je úmerná počtu šteniat, čím viacej šteniat, tým dlhšie fáza trvá. Zriedkavejšie prekračuje dobu 6 hodín, no v niektorých prípadoch môže trvať až 12-24 hodín. V tejto fáze nastupuje úplné otvorenie krčku maternice a do procesu vypudenia sa zapája brušný lis suky. Keď prvé šteňa vstúpi do panvy, sťahy sú prudšie, dlhšie, častejšie. Suka reaguje kŕčovým vystieraním zadných končatín. V tejto fáze môže dôjsť k vyprázdneniu mechúra. Niekedy sa vytlačí celý plodový obal, tzv. animálny vak, inokedy bude prvé šteňa predtým, ako sa objaví vonku, pretlačené membránou vaku a môže prísť k výtoku ďalšej plodovej tekutiny. Sučka pretrhne zubami objavujúci sa vak a zubami vytiahne viditeľné membrány. Tieto membrány vytvárajú v ceste vrhu šmykľavý obal, uľahčujúci priechod šteniat. Prvé šteňa je väčšinou porodené do 10-40 minút po odtečení plodovej vody. Neskúsená sučka môže porodiť prvé šteňa až do štyroch hodín. Interval medzi nasledujúcimi štencami je veľmi rozmanitý, individuálne od suky, pohybuje sa však od 10 minút do 2 hodín. Ak ďalšie šteňa pri pretrvávajúcich kontrakciách nie je porodené do dvoch hodín, odporúča sa vyhľadať veterinára. Môže prísť ku skríženiu plodu v panve, alebo nasleduje šteňa s nefyziologickou polohou, ktoré nie je schopná suka vytlačiť, je nutné pristúpiť k operačnému zákroku. Šteňatá sa rodia v 60% väčšinou hlavičkou napred, ale ani zadná poloha 40% nepredstavuje zväčša problém. Suky po porodení šteňaťa olizuje svojím jazykom šteňa, čím mu pomáha naštartovať dýchanie, a zároveň ho čistí od plodových obalov. Pri suke prvorodičke, alebo sukách , ktoré nejavia o svoje potomstvo záujem, je na chovateľovi aby šteňa poutieral, osušil, prípadne pretrhol obal s membránami a oddelil pupočnú šnúru od placenty. Pri tomto zákroku je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože šteňa pri zlom prevedení môže vykrvácať. Odporúča sa podviazať pupočná šnúru s niťou alebo cvernou. Koniec pahýľu je potrebné vydezinfikovať, aby sa zabránilo infekcii ktorá môže veľmi rýchlo pri zlej opatere a podmienkach vzniknúť. Suka má tendenciu placentu a obaly zožrať. Obaly a placenta sú vhodným inhibítorom pre spustenie mlieka, no však pri väčšom počte vyvolávajú tráviace poruchy, ako je hnačka, zvracanie. Maximálny počet je 2-3 kusy

3. štádium – vylúčenie zvyškov membrán: V prípade viacerých šteniat je to komplexná fáza. Membrány placenty obvykle odchádzajú s každým šteňaťom zhruba po 15 minútach. Môžu sa z tela dostávať spolu s nasledujúcim šteňaťom. Tretie štádium sa môže prelínať s druhým a najčastejšie už prebieha počas neho. Dĺžka obvyklého trvania je od 2-8-36 hodín. K vypudeniu dochádza spravidla 5-15 minút po narodení šteňaťa. Keďže plody suky môžu byť vytláčané z obidvoch rohov maternice, môže sa stať, že naraz budú vytlačené aj dve placenty. Je to z dôvodu, že odlučovanie a vytláčanie plodových obalov u zvierat s viacerými plodmi sa deje medzi jednotlivými mláďatami. Počas celého pôrodu musí mať suka neustály prístup k vode. Pri ťažkých pôrodoch je dobre primiešať med, pre veľkú spotrebu energie, pretože by mohlo prísť k náhlej hypoglykémii. Po pôrode je vhodné odmerať a sledovať suke telesnú teplotu. Šteniatka je dobré odvážiť a údaje zapísať. Uľahčí nám to ďalšie sledovanie rastu a prírastkov. Po dôkladnom očistení a osušení treba šteňatá prikladať k prsníkom. Do dvoch hodín po narodení, najneskôr do 2,5 hod by sa mali prisať. Ak sa tak z nejakých príčin nestane, je nutné štence začať prikrmovať umelými náhradami psieho materského mlieka. Treba dať zvýšenú pozornosť na správny pomer a teplotu náhradného mlieka. Šteňatám mlieko nevstrekujeme, nechávame ich ocuciavať a kontrolujeme, aby otvor na dudlíku nebol priveľký. Pri nadmernom nasatí môže mlieko zabehnúť do pľúc a môže nastať smrť narodeného šteniatka. Pri zdravých šteniatkach by mal byť interval kŕmenia cca. každé 3 hodiny.

Posledným krokom po pôrode by mala byť sonografická kontrola maternice sučky. Odporúčaná doba je do 48 hod. po pôrode. Kontrola nám umožňuje posúdiť zvyšky placenty, prípadne vylúčenie zadržania plodu.

Puerpérium je obdobie, ktoré nastupuje po skončení tretej fázy pôrodu. Vytlačením posledného plodu a placenty končí pôrod a začína záverečná fáza jedného reprodukčného cyklu sučky nazývaná puerpérium. Pod týmto pojmom rozumieme obdobie, veľmi dôležité pre sučku, počas ktorého dochádza k veľmi významným zmenám v organizme sučky, ale hlavne k zmenám na pohlavnom a reprodukčnom aparáte. Dĺžka puerpéria je premenlivá v závislosti od daných chovateľských podmienok, od samotnej suky, jej kondičného a fyziologického stavu. Ohraničuje sa na dobu 4-6 týždňov, no viacej by trvať nemala. Toto obdobie zabezpečuje, aby sa po vyčerpávajúcom pôrode, organizmus a pohlavný aparát zmenený graviditou, pôrodom a nasledujúcou laktáciou zregeneroval a vrátil do pôvodného funkčného a anatomického stavu, ako bol pred graviditou. Organizmus je prebiehajúcimi zmenami oslabený, vyčerpaný a ľahko by mohol podľahnúť rôznym infekčným a orgánovým ochoreniam. Nemalý podiel na ochorení by mohla spôsobiť zlá starostlivosť po pôrode, nepriaznivé chovateľské prostredie, slabá výživa. Preto je dôležité venovať sučke po pôrode zvýšenú pozornosť a zabezpečiť jej optimálne podmienky výživy a ošetrovania. Všetky tieto faktory pri správnom a dôslednom prevedení zabezpečia, aby puerpérium prebehlo fyziologicky a zároveň bola suka chránená pred popôrodnými komplikáciami a ochoreniami.