Poľovná kynológia

Približne do roku 1000 mohol na našom území loviť ktokoľvek bez nejakých väčších obmedzení. Potom začali vznikať prvé pánske revíri a lov zveri si nechával panovník pre seba, prípadne ho zdaňoval. S lovom súvisel veľmi úzko aj chov psov. Šľachta mala dostatok priestoru i financií na výber tých najlepších jedincov.

Poľovníctvo ako také prechádzalo rôznymi fázami a povoleniami a zákazmi pre lov zveri . V roku 1968 vzniká SPZ a jeho prvým predsedom je Judr. Štefan Teren. Nároky na psov sa postupne zvyšovali a každý pes musel prejsť skúškami poľovnej upotrebiteľnosti. Organizátor poľovačky musí i dnes zabezpečiť dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov. Hlavným dôvodom je čo najviac znížiť počet nenájdenej postrelenej zveri v revíri. Poľovný pes je neoceniteľný pomocníkom človeka pri love. I keď v dnešnej dobe majú poľovníci veľa neprajníkov medzi psíčkarmi, ide skôr o nevedomosť, prípadne o skreslené informácie. Niektorí ľudia majú pocit, že poľovník je necitlivý človek , ktorý má jedinú záľubu a to strieľať zver. Nevidia však celoročnú námahu a čas ktorý strávia v revíri dokrmovaním a starostlivosťou o zver. Počet zastrelených jedincov je prísne strážený a závisí od celkového počtu zveri v revíri. Najväčším zabijákom zveri je chémia a poľnohospodárske stroje a nie poľovník. V posledných rokoch počet malej zveri tak rapídne klesol, že poľovné združenia sú nútené zver dochovať prípadne kúpiť, aby mohol vôbec zorganizovať poľovačku. Výcvik poľovných psov je tiež veľmi náročný z hľadiska času i financií.

Poľovné psy rozdeľujeme na :

Stavače – rozdeľujeme na anglické a kontinentálne, nájdenú zver signalizuje strnulým telom so zdvihnutou labkou, majú vynikajúci čuch, sú rýchle v poli, majú silno vyvinutý lovecký pud, používajú sa najmä v nižinách pri love na malú zver. Na Slovensku máme národné plemeno : Slovenský hrubosrstý stavač

Brloháre – jazvečíky, teriéry, použivajú sa na škodnú zver, najmä na líšky, sú to energické, nebojácne psy

Farbiare – bavorský, hanoverský, anglický

používajú sa na dohľadanie najmä vysokej zveri, majú vynikajúci čuch, sú spoľahlivé na stope, povahovo sú kľudné vyrovnané psy

Sliediče – španiele, nemecký prepeličiar, menej požívané u nás, stávajú sa z nich skôr spoločenské psy

Duriče – úlohou duriča je ohlásenie zveri, vydúrenie z huštiny, nahnanie zveri k poľovníkovi, aby ju mohol zastreliť, sú to veľmi odvážne, rýchle psy, ktoré musia byť obozretné, aby ich lovená zver nezranila,

Na Slovensku vyšlachtený : Slovenský kopov

SPZ organizuje na Slovensku tieto druhy skúšok:

FT – Field Trial
SVMP – skúšky vlôh malých plemien

JSS – jesenné skúšky stavačov
SMP – jesenné skúšky malých plemien
LSS  – lesné skúšky stavačov
LSMP – lesné skúšky malých plemien
FSS – farbiarske skúšky stavačov
FSMP – farbiarske skúšky malých plemien
VP – špeciálne skúšky z vodnej práce
SPR – skúšky prinášania retrieverov
OVVR – overovanie vlohových vlastností retrieverov
SO – skúšky odvahy
VSS – všestranné skúšky stavačov
VSMP – všestranné skúšky malých plemien
BL – skúšky v brlohárení
PF – predbežné skúšky farbiarov
IHF – individuálne hlavné skúšky farbiarov
FD – farbiarske skúšky duričov
SD – skúšky duričov
PF – predbežné skúšky farbiarov
IHF – individuálne hlavné skúšky farbiarov

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie srnčej zveri – FSS, FSMP, LSS, LSMP, VSS, VSMP, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na
dohľadávanie diviačej zveri – FD, SD, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na
dohľadávanie jelenej, muflónej a danielej zveri – PF, IHF
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre
prácu s malou zverou – JSS, JSMP, VSS, VSMP, VP
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre
prácu pod zemou – BL

Vrcholové podujatia SPZ : Memoriál Jozefa Kadleca, CACT

Memoriál Kolomana Slimáka, CACIT

Memoriál Františka Sigeta, CACT

Kluby organizujú tiež rôzne podujatia na porovnanie kvality jednotlivých plemien a jedincov pod záštitou SPZ.

Skúšok sa môžu zúčastniť iba psy s PP uznané FCI.

pol.kalendar2016

viac info na:

http://www.polovnictvo.sk/