Pohlavný cyklus feny

Pohlavná dospelosť feny sa prejavuje vonkajšími aj vnútornými zmenami, ktoré sa súhrnne nazývajú ruja. Tieto zmeny sú podmienené zložitým mechanizmom pôsobenia hormónov hypofýzy, hypotalama a samičích vaječníkov. Priemerný vek feny pri dosiahnutí pohlavnej dospelosti je 8-12 mesiacov. Menšie plemená dospievajú o čosi skôr a väčšie o niečo neskôr. Fena je diestrická, to znamená, že má 2 ovulačné cykly ročne. Cyklus môže byť niekedy skrátený natoľko, že suka má ruju trikrát do roka. Predĺženie cyklu a ruje len jedenkrát za rok je menej časté a býva spojené s problémami s oplodnením.

Cyklus ruje má 4 fázy : proestrus, estrus, diestrus, anestrus.

HÁRANIE

Pod pojmom háranie sú zahrnuté dve fázy pohlavného cyklu – proestrus a estrus.

1 fáza. –Proestrus -. Dozrievanie – za začiatok sa považuje deň objavenia prvého krvavého výtoku z vulvy. Trvá do 9 dní a dochádza k príprave pohlavných ciest. Proestrus je charakterizovaný radom fyziologických procesov, súvisiacich so stimuláciou ovárií s FSH, ktorá navodí rast a dozrievanie Graafových folikulov. Rastúce folikuly produkujú väčšie množstvo estrogénov, a ten zapríčiňuje zvýšený prívod krvi k pohlavným orgánom. Objavuje sa ľahké zdurenie vulvy, sliznica postupne zružovie a stáva sa prekrvenou, fena má krvavý výtok. Najintenzívnejší výtok je okolo 3-5 dňa hárania. Fena častejšie močí a oblizuje si vulvu. Celá maternica sa stáva vnímavá na mechanické dráždenie a typický je aj zvýšený pohlavný pud . Fena vylučuje feromóny, začína byť atraktívna pre psy, často býva nervózna, neposlušná a sama vyhľadáva psov. V tejto fáze však ešte krytie odmieta.

2. fáza – Estrus – Ruja – trvá 5-9 dní/opt. (9-14 dní od začiatku hárania).Pohlavné

cesty sú pripravené na oplodnenie a dochádza k uvoľneniu vajíčka. Nastáva hormonálna zmena, produkcia estrogénu sa postupne znižuje a dominanciu preberá progesterón, začína sa tzv. ovulácia. Zmena nastáva i v sexuálnom chovaní feny, ktorá sa stáva ochotnou k páreniu. V tomto období sa mení aj charakter výtoku, ktorý výrazne slabne je hlienovitý a špinavo ružový. Ovulácia nastáva približne 2-3 dni po zmene výtoku. Vplyvom zvýšeného tlaku praskne stena folikulu a dochádza k uvoľneniu vajíčok. Obvykle ovuluje 4-6 folikulov, pričom v každom môžu byť až 3 vajíčka, preto počet folikulov na vaječníku nemusí zodpovedať počtu vajíčok a následne počtu šteniat, ovulácia u suky je dlhšie trvajúci proces, môže trvať niekoľko hodín pri strese i niekoľko dní, najčastejší interval je 12-72 hodín Obvykle k ovulácii dochádza 1 – 3 dni po prejavení prvého záujmu feny o psa. Zovulované vajíčka sú ešte nezrelé teda nie sú oplodnenia schopné. K ich dozrievaniu (druhému meiotickému deleniu) dochádza až v ampule vajcovodu do 24-96 hodín po ovulácii. Po dozretí ešte približne 48 hodín zotrvávajú vo vajcovode, kde buď dochádza k ich oplodneniu alebo degenerujú, sú rozložené a vstrebú sa. Vajcovody sú teda miestom kde dochádza k stretu vajíčok so spermiami a teda aj samotnému oplodneniu

3.fáza – Metestrus – Zahniezďovanie –Počas tejto fázy postupne doznievajú prejavy ruje, a trvá v priemere 50 – 60 dní u gravidných súk a 60 – 90 dní u nezabreznutých. Môžeme ju rozdeliť na dve možné varianty ďalšieho vývoja:

a)Po oplodnení vzniká gravidita, pri ktorej žlté teliesko pretrváva a oplodnené vajíčka sa uchytávajú na sliznici maternice.

b) Pri neoplodnení nastáva diestrus, behom ktorého dochádza ku vstrebaniu žltého telieska, sliznica maternice sa ukľudňuje a ruja prechádza do obdobia celkového kľudu nazývaného anestrus. U feny sa môže vplyvom hormónov prejaviť falošná gravidita.

 4.fáza – Anestrus – Fáza pokoja – 120-150 dní. Kedy pohlavný systém dokončí zmeny sliznice

maternice. Znižujú sa účinky pohlavných hormónov, preto sa táto fáza označuje ako kľudová fáza pohlavného cyklu.

 Celková dĺžka vonkajších príznakov hárania sa u väčšiny súk pohybuje medzi 14 – 21

dňami, pričom krajné fyziologické rozpätie môže byť 7 – 30 dni.