Krytie feny

Zdravý, vyrovnaný, úspešný vrh je snom každého chovateľa.

Ešte predtým než sa z vás stanú chovatelia a rozhodnete sa, že vaša fenka by mohla mať šteniatka zaregistrujte si názov chovateľskej stanice v registri FCI. Skontrolujte si na stránke FCI či názov pre ktorý ste sa rozhodli už nie je zaregistrovaný : http://www.fci.be/affixes.aspx

Vyplňte žiadosť o registráciu chovateľskej stanice, ktorú nájdete na stránkach klubu, alebo TU. Názov chovateľskej stanice môže vlastniť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR. Jedna osoba môže mať zaregistrovaný iba jeden názov chovateľskej stanice, je pridelený doživotne a vzťahujú sa naň dedičské práva. Názov schvaľuje FCI a preto trvá vybavenie niekedy aj 12 týždňov. Ak ste majiteľom chovného psa nemusíte mať registrovanú chovateľskú stanicu.

Vaša fenka musí spĺňať podmienky pre uchovnenie podľa smerníc klubu, ktorý dané plemeno zastrešuje. Musí byť vo výbornej kondícii, riadne očkovaná, pravidelne odčervovaná.

Krycí pes

Výber vhodného krycieho psa je základným predpokladom pre kvalitné potomstvo.

Poradca chovu má veľmi dôležitú funkciu v chovateľskom klube, mal by ovládať genetické zákonitosti a dokonale musí poznať štandard plemena. Pri hľadaní vhodného krycieho psa berie do úvahy mnoho faktorov:

  • hodnotenie kvality psa i suky musí byť objektívne, zohľadňujú sa nedostatky oboch jedincov. Neodporúča sa páriť opačne hraničné znaky, napr. ak má fena limitujúcu minimálnu výšku v kohútiku, neodporúča sa kryť psom ktorý má hornú hranicu výšky, ale psom ktorý má optimálnu, strednú výšku. Nesmú mať spoločné chyby, ale mali by sa navzájom dopĺňať. Naopak čím viac spoločných „žiadaných“ znakov majú tým lepšie.
  • berie sa do úvahy tiež kvalita potomstva krycieho psa, čím kvalitnejšie potomstvo tým lepšie. Tiež treba sledovať súrodencov krycieho psa, z hľadiska prenosu dedičných chorôb. Týka sa to najmä vylučujúcich chýb, krycí pes potom môže byť nositeľom danej „nechcenej“ vlohy.
  • ak by ste chceli páriť psom , ktorý je v úzkom príbuzenskom vzťahu k vašej fene, treba skutočne zvážiť i možné riziká vzniku inbreedingovej depresii, poradiť sa s odborníkom na genetiku, brať ohľad na vývoj daného plemena, či je takéto párenie nevýhnutné vzhľadom napr. na malopočetnosť plemena,…
  • samozrejme krycí pes musí byť uchovnený s razítkom chovný pes v rodokmeni.
  • voľnosť pri výbere krycieho psa závisí od typu chovu, ktorý má daný klub vo svojich smerniciach- riadený, voľný,…ak je výber krycieho psa na vašom rozhodnutí, skúste sa predsa len poradiť s poradcom chovu, či skúseným dlhoročným chovateľom daného plemena

 

Zmluva o pripustení

Ak ste si vybrali krycieho psa vhodného pre vašu fenku, mali by ste kontaktovať majiteľa chovného psa a dohodnúť sa na podmienkach krytia. V zásade platí, že fena cestuje za psom. Pes by mal byť teda v domácom prostredí, aby nebol rušený novým priestorom. Ak z nejakého dôvodu nemôže vycestovať fena za psom, ale musí prísť pes za fenou, skúste najskôr fenu schovať a dať psovi čas , aby sa zoznámil s novým prostredím. Cenu za krytie navrhuje majiteľ chovného psa, vzhľadom na jeho dosiahnuté úspechy, počet krytí, kvalitu potomstva,…V prípade dohody sa môže cena rozdeliť na dve časti- prvá časť pri samotnom krytí a druhá časť po narodení šteniatok. V zmluve je potrebné dojednať prípadné opakované krytie ak by fena nezabrezla.

Pripúšťacie povolenie

Ak ste sa dohodli s majiteľom krycieho psa potrebujete ešte pripúšťacie povolenie od príslušného chovateľského klubu. Je platné po dobu jedného roka a odporúča sa aby ste oň žiadali s dostatočným časovým predstihom, nie až keď sa vám začne fenka hárať. Pripustenie fenky bez pripúšťacieho povolenia je porušenie smernice klubu i zápisného poriadku UKK. V prípade zahraničného krytia sa odporúča aby si chovateľ na mieste, hneď po nakrytí sučky,  zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu použitého psa,  jeho výstavných výsledkov a zdravotných vyšetrení platných počas celého života jedinca. Je dobré, ak majiteľ chovnej suky uvažuje aj s alternatívnym krycím psom v prípade, že sa ukáže nevhodnosť prvého krycieho psa na suku, pes uhynie, alebo nie je možné zabezpečiť v plánovanom čase z rôznych dôvodov krytie s týmto psom. Do krycieho povolenia si môžete navrhnúť až troch krycích psov. Pri samotnom krytí vám musí majiteľ krycieho psa podpísať krycie povolenie .

Vhodný termín krytia

Na určenie vhodného termínu pre krytie feny sa používajú rôzne metódy:

  • krytie na základe zmien farby výtoku: zmena farby z červenej na ružovú, alebo svetlú červenú. Nevýhodou je, že u niektorých súk má výtok takmer rovnakú farbu počas celej doby hárania
  • krytie na základe ochoty suky páriť sa, vhodný termín by mal byť 2-4 dni po prvom prejave ochoty páriť sa. Fena sama vyhľadáva psa, otáča sa k nemu zadkom, dáva chvost na stranu a stuhne v postoji. Nevýhodou je, že niektoré feny sú bojazlivé a odmietajú psa počas celého hárania a iné sú ochotné páriť sa skoro počas celej doby.
  • krytie na základe dňa hárania, odporúča sa 10-14 deň, nevýhodou je variabilita, u niektorých súk je 10 deň skoro a u iných neskoro
  • vaginálna cytológia, princíp tejto metódy spočíva v reakcii sliznice pošvy na hormón – estrogén, ktorý je v maximálnej miere vylučovaný najmä v prvej časti hárania. Nevýhodou je, že nevieme presne určiť dobu ovulácie
  • stanovenie hladiny progesterónu v krvi, vysoké % úspešnosti, vhodné najmä ak chcete kryť v zahraničí, prípadne inseminovať ( inseminácia je povolená iba v ojedinelých prípadoch a ak sa jedinci predtým rozmnožovali prirodzeným spôsobom). Nie je potrebné prekrývanie feny. Metóda je rýchla i cenovo dostupná. Fenke sa odoberie krv,pošle sa do laboratória na rozbor a podľa hladiny progesterónu v krvi sa určí vhodný termín krytia.

 

Hladina progesteronu Fáza pohlavného cyklu Doporučený termín krytia
Pod 2 ng/ml proestrus Opakovať odber o 4 dni
2-3 ng/ml LH peak Opakovať odber, alebo krytie za 3-4 dni
3,1 – 4,5 ng/ml Deň po LH peaku Kryť za 2-3 dni
4,6 – 8 ng/ml Obdobie po ovulácii Kryť za 1-2 dni
8,1- 16 ng/ml Ukončenie fer. obdobia Ihneď kryť

 

Priebeh krytia

Nechajte fenke i psovi čas na zoznámenie sa. Fena sama určí čas keď dovolí , aby pes na ňu skočil.

Pes chytí fenu za bedrá, vyskočí a snaží sa zasunúť penis do vagíny. Pokiaľ sa fena začne trepať, skúste ju ukľudniť, prípadne pridržať. V prvej fáze zasunutia pes vylučuje sekrét z prostaty, ktorý ešte neobsahuje spermie. Po chvíli kopulačných pohybov prichádza k zviazaniu psa a feny a dochádza k ejakulácii s obsahom spermiíí. Zviazanie môže trvať 5 minút až do hodiny, nemá vplyv na počet šteniat. Bežne bývajú zviazaný 20 minút. Počas zviazania sa pes i fena otočia k sebe zadkami a udržujú sa v tejto pozícii. Ak je fena nekľudná treba ju pridržať a upokojjiť, aby psovi neublížila prudkými pohybmi. Po rozviazaní sa pes i fena oblizuje. Odporúča sa fenu priviazať na vodítko, prípadne ju dať na kľudné miesto. Ak sa fena vymočí neznamená to, že krytie je neúspešné. Prvé spermie sa dostávajú do vajcovodu do 15 minút po zviazaní. Celkovo ich je okolo 500 miliónov. Spermie musia najskôr dozrieť, aby sa mohli dostať do vajíčka, tento proces môže trvať 6-10 hodín. Vajíčko tiež ešte nemusí byť pripravené pre oplodnenie. Spermie dokážu počkať na vajíčko 4-6 dní. Preto termín krytia a termín oplodnenia nemusí byť v ten istý deň.