Gravidita

Pokiaľ krytie prebehlo v poriadku, bez akýchkoľvek viditeľných komplikácii a problémov, je pre chovateľa veľmi dôležité zistiť, či dopadlo úspešne.

Veterinárna medicína ešte zatiaľ nemá vhodný test, ktorý by dokázal presne určiť už v rannej gravidite hormón vylučovaný placentou.

 Diagnostika gravidity

Subjektívne metódy: samotný majiteľ môže posúdiť zmenu správania suky ku ktorým patrí napríklad najčastejšie ospalosť sučky, sučka je pohodlnejšia, na prvý pohľad lenivejšia a menej ochotná pracovať, môžu byť prvými indikátormi sprevádzanými graviditu. Ďalšou zmenou v správaní môže byť zvýšená agresivita. Pokojné suky sa stávajú často krát nervóznejšími, pokojné povahy naopak ostrejšími. V tomto období je nutné sučke venovať zvýšenú pozornosť a pristupovať ku každému jedincovi individuálne a s veľkou dávkou pochopenia. Zmeny sa môžu prejaviť aj v chuti do jedla, suka môže byť viac žravá a postupom gravidity sa apetít zvyšuje. Snaží sa zhromažďovať dostatok živín, ktoré bude potrebovať k rozvoju potomstva. Naopak príznakom môže byť aj nechuť do jedla. Tento fenomén sa prejavuje najčastejšie u prvorodičiek, alebo naopak u starších súk. Nechutenstvo môže trvať niekoľko dní, v menej častých prípadoch aj niekoľko týždňov, v závislosti však od štádia gravidity sa vytráca. Všetky tieto zmeny môžu byť príznakom gravidity, ale naopak môžu upozorňovať aj na zmenený stav v súvislosti s nejakou chorobou alebo poruchou, prípadne môže ísť o falošnú graviditu. Z toho vyplýva, že táto metóda je žiaľ nepresná a niekedy i skúsený chovateľ sa môže zmýliť.

Objektívne metódy:

Abdominálna palpácia: vyšetrenie brušnej dutiny, ktoré môžeme zistiť prehmataním brucha. Maternica gravidnej sučky sa nám javí najskôr ako tvrdé gulôčky – plody, ktoré sa neskôr zväčšujú na veľkosť zhruba golfovej loptičky, potom sa celý roh maternice úmerne zväčšuje a stáva sa len ťažko hmatateľným.

Röntgenologické vyšetrenie: vyšetrenie gravidity touto metódou je možné od 45.dňa gravidity. Výhodou je vysoká presnosť, zistené počty šteniat sa vysokým percentom zhodujú s počtom narodených šteniat.

Ultrasonografické vyšetrenie: Je to v súčasnosti najčastejšie používaná metóda, u chovateľov veľmi obľúbená. Je ňou možné zistiť celkom presne počet šteniat, aj keď nie vždy sa to podarí. Pri väčšom počte šteniat sa prekrývajú a je len ťažko určiť presný počet. Toto vyšetrenie je možné zrealizovať už od 30.-35. dňa gravidity.

Vyšetrenie krvi : Od 20. dňa kotnosti sučky sa má v krvi zvýšiť počet bielych krviniek a znížiť počet červených krviniek. Pri tomto vyšetrení je nutné spraviť rovnaké vyšetrenie ešte pred pripúšťaním suky, aby sme vedeli zistené hodnoty porovnať

Stanovenie koncentrácie sérového relaxínu: koncentrácia relaxínu sa u gravidných súk zvyšuje od 20.-30. dňa gravidity a vrchol dosahuje v strede gravidity. Relaxín je hormón produkovaný placentou matky a možno ho označiť ako hormón sprevádzajúci graviditu .

Kŕmenie počas gravidity

Veľmi dôležitú úlohu zohráva v čase gravidity u suky zloženie krmiva, intenzita kŕmenia a kŕmna dávka. Len so správnou výživou dokážeme zabezpečiť správny vývin a rast plodu a zabezpečiť gravidnej suke dostatok živín i na vlastnú existenciu. V prvej polovici gravidity kŕmnu dávku nemeníme, prípadne len mierne zvýšime. V druhej polovici by sme už mohli vedieť i početnosť vrhu a podľa toho dávku zvýšiť. Sučky, u ktorých očakávame viacpočetný vrh, alebo jedince s nízkou hmotnosťou, kŕmime ad libitum. Niektoré suky v treťom až štvrtom týždni môžu prejavovať zvýšenú nechuť do jedla. Zredukujú denný príjem krmiva v niektorých prípadoch aj o 30-80 %, prípadne niekoľko dní prijímajú len čistú vodu. Ako možný dôvod by mohla byť implantácia embryí, ktorá začína v prvých 2/3 gravidity. Prvé týždne podávame krmivo pre dospelé psy mimo reprodukčného cyklu, potom prechádzame na krmivo určené pre rast a reprodukciu. Pri výbere krmiva je treba rešpektovať zvýšenú potrebu živín, hlavne v pokročilom období gravidity. Potreba bielkovín sa v pokročilej gravidite zvyšuje o 35-70%, preto treba vyberať krmivá, ktoré majú vysokú koncentráciu kvalitných bielkovín. Veľmi dôležitým faktorom je aj zvýšenie koncentrácie tukov v krmive pre zlepšenie stráviteľnosti a prívod energie. Krmivo bez sacharidov má za následok stratu hmotnosti, zníženie príjmu krmiva, pôrodnej hmotnosti šteniat a schopnosti prežitia novonarodených šteniat . Čo sa týka potreby glukózy, u súk sa prejavuje až v posledných týždňoch až dňoch gravidity. Ďalším dôležitým faktorom je dostatočné zabezpečenie potreby Ca a P. V poslednom týždni gravidity netreba zabudnúť na potrebu železa. Fe sa odbúrava a ukladá v pečeni plodov, a je odbúravané z tela suky pre kolostrum.

 Pred pôrodom

 V posledných týždňoch kotnosti suka začína prípravu pôrodu. Okrem zväčšovania mliečnej žľazy a ceckov sa jej zväčšuje vulva a prepadávajú sa jej brušné steny nad slabinou. Suka začína častejšie piť, viacej sa vyprázdňuje. Keď leží na boku je možné pozorovať, alebo nahmatať pohyby šteniat cez brušnú stenu, ktoré sa s blížiacim pôrodom zosilňujú. Úplne individuálne sa objavujú prvé kvapky mlieka. U niektorých súk je to 14 dní pred pôrodom u iných 3-5 dní , niektoré suky spúšťajú mlieko až tesne pred,alebo po pôrode. Suka začína vyhľadávať tiché a kľudné miesta, prehliada si búdu alebo potenciálne miesto pôrodu. Posledné príznaky fázy príprave k pôrodu sú prvé slabé bolesti, ktoré postupne zosilňujú, suka sa stále viacej otáča k bruchu, masíruje si ho, vyhryzuje si chlpy, poprípade si obhrýza labky, nervózne si vstáva a zase líha, hrabe prednými končatinami, často močí a zrýchlene dýcha. Príprava k pôrodu môže byť rôzne dlhá, v závislosti od plemena, veku a počtu vrhov. Najčastejšie však príprava k pôrodu trvá okolo 1-3 hodín, u niektorých súk až do 12 hodín.

Pôrodna bedňa

V druhej polovici gravidity by ste mali pripraviť pre fenku pôrodnú bedňu, aby si stihla na ňu zvyknúť. Pôrodnú bedňu si môžete sami vyrobiť, alebo sú už rôzne modely dostupné na trhu. Najviac používané sú drevenné bedňe i keď z hygienických dôvodov sa viac odporúčajú plasty. Veľkosť treba prispôsobiť plemenu psa. Po okrajoch bedni by mali byť hranole, alebo zábrany proti zaľahnutiu šteniat. Vchod do bedni s nadstaviteľnou výškou dverí, tak , aby šteniatka samovoľne neušli, ale fenka mohla v prípade potreby odísť.