Flyball

Flyball je dynamický, kolektívny šport, ktorý spája rýchlosť a presnosť. Štyria psovodi so štyrmi psami tvoria družstvo, ktoré má za úlohu v čo najkratšom čase s čo najväčšou presnosťou prekonať správne štyri prekážky a priniesť loptičky z flyballového boxu (mechanické zariadenie s niekoľkými pružinami, ktoré vystrelia loptičku do vzdialenosti minimálne 61 cm) . Pes vybehne na dosku boxu, čím spustí jeho mechaniku, chytí vystrelenú loptičku a aportuje ju cez prekážky späť k psovodovi. Naraz súperia dve družstvá na dvoch súbežných dráhach. Na dráhu vybehujú psi postupne, ako v štafetovom behu – ďalší pes z družstva môže prekročiť štartovnú/cieľovú čiaru až v okamžiku, keď ňou prebehne pes vracajúci sa pred ním. Ak prekročí čiaru skôr, tak sa to považuje za chybu a beh musí zopakovať.. Psovod pritom zostáva za štartovou/cieľovou čiarou a povzbudzuje svojho psa k čo najrýchlejšiemu návratu. Práve striedanie psov v priestore štartu a cieľa sú tým najdôležitejším momentom, kde družstvo môže stratiť alebo získať cenné sekundy.

Výška flyballových prekážok sa prispôsobuje výške psa. Pričom minimálna výška prekážky je 17,5 cm, maximálna výška 35 cm. Výška prekážok pre dané družstvo je dané najnižším psom v týme. Prekážky sú 61 cm široké a na rozdiel od agility nemajú zhoditeľnú latku a ak zhodia prekážku nepovažuje sa to za chybu.

Flyball môžu vykonávať psy bez ohľadu na plemeno a rodokmeň. Psy sa musia navzájom dobre znášať. Základným predpokladom pre psíka vhodného pre tento šport by mal byť zvládnutý aport a základná poslušnosť a hlavne radosť z behania.

Tento kynologický šport má korene v Amerike a v rámci Európy sa považuje Belgicko za lídra.

Svetová organizácia pre Flyball zatiaľ neexistuje a tak sa behá podľa pravidiel NAFA.

Viac info na:

http://www.flyballsk.estranky.cz/clanky/flyball.html