Dog Dancing

Tanec so psom je druh kynologického športu pri ktorom sa pohybuje pes so svojim psovodom v určitej choreografii s hudbou. Ide o vykonávanie niekoľkých cvikov po sebe a v súlade s hudbou vytvárajú dokonalú ilúziu tanca. Psovod so svojím psom by mali byť v dokonalom súlade, pes je trénovaný na základe pozitívnej motivácie, musí mať radosť z pohybu. Koncentrácia psa na svojho psovoda je základom dog dancingu. Psovod môže dokonale využiť svoju kreativitu a fantáziu, čo nie je umožnené pri iných kynologických športoch. Dogdancing je populárnejší pre ženské pohlavie, prevažne pre mladšie ročníky.

 

Dog dancing je určený pre všetky plemená psov bez ohľadu na plemeno a rodokmeň.

Nie je potrebné členstvo v žiadnej organizácii ani skúška nato, aby sa psovod mohol zúčastniť súťaže so svojim psom. Súťaží sa bez vodidla a bez použití akýchkoľvek donucovacích prostriedkov.

Celkový dojem z vystúpenia dogdancingu by mal byť veľmi pozitívny, pes i psovod by mali tvoriť tím z ktorého ide radosť z cvičenia, môžu svoju choreografiu spestriť kostýmom, pričom psovod nesmie ohroziť svojho psa kostýmom ani inými pomôckami. Dĺžka hudby je obmedzená podľa súťažnej triedy, za prekročenie limitu sa strhávajú body.

Psy môžu začať súťažiť už od 6 mesiacov veku i keď s určitými obmedzeniami.

Súťaže sú rozdelené do jednotlivých tried podľa obtiažnosti pre Fun a Oficiálne triedy:

Oficiálne triedy:

– Klasse 1

– Klasse 2

– Klasse 3

– Klasse Junioren (mladiství do 16 rokov)

– Klasse Senioren & Hadnicap (psy nad 8 rokov/ psy s telesným hendikepom)

– Trio

– Quartett

Organizátor súťaže musí otvoriť všetky triedy, akonáhle sa prihlási do danej kategórie najmenej jeden štartujúci a zaplatí štartovný poplatok.

 

Bodové hodnotenie:

Umelecký dojem (max. 100 bodov):

Tímová práca (max. 25 bodov), (vyžarovanie psovoda, vyžarovanie a motivácia psa, tímová spolupráca )

•Dynamika (max. 25 bodov) (tanečné stvárnenie , rytmické variácie/tempo/dôrazy ,hudobná interpretácia )

•Koncept (max. 25 bodov) (výber hudby , myšlienka , prevedenie )

•Choreografia (max. 25 bodov) (výstavba  a štruktúra ,využitie priestoru, mnohostrannosť/kreativita )

Technické hodnotenie (max. 100bodov)

 Plynulosť zostavy (max. 25 bodov) ( plynulosť ,prechody medzi prvkami , kombinácie cvikov )

•Prevedenie  zostavy (max. 25 bodov) (presnosť , povelová technika , stálosť )

Obsah (max. 25 bodov) (počet prvkov a ich kombinácií, rovnováha medzi trikmi a pohybmi, variácie )

Stupeň obtiažnosti (max. 25 bodov) ( prvky , kombinácie , interakcia človek-pes / povelová technika )

 

viac info:

dogdancingklubslovakia

http://www.dogdance.info/