Coursing a dostihy

História coursingu siaha až 2200 pr.n.l. k starým Egypťanom, ktorí používali pre tento druh lovu pravdepodobne greyhundov. Pri love na zajacov bola dôležitá u chrtov nielen rýchlosť ale aj obratnosť a do chovu sa vyberali skutočne len tí najlepší jedinci. Športovú verziu coursingu priniesla až v 16 – tom storočí kráľovná Elizabeth I. , ktorá z neho urobila zábavku pre bohatých. Spísali svoje pravidlá, aby boli rovnaké pre jednotlivých psov, základ bol akým štýlom pes behal, obratnosť, krása lovu, či zajaca nakoniec aj chytil nebolo až tak podstatné. Dodnes je v Anglicku coursing považovaný za kráľovský šport.

Prvý coursingový klub v Anglicku bol Národný Coursingový klub založený v roku 1776 v Swaffhame. Postupne sa kluby rozrástli až na počet okolo 150 s 80000 členmi.

Ale v 20. storočí upadal vďaka dostihovým dráham pre psov, ktoré sa začali rozrastať v Oklahome okolo roku 1920. Istý pán Smith si dal dokonca patentovať zariadenie s umelým zajacom a na svojom pozemku začal organizovať psie dostihy. Prvý pes s dostihovou licenciou bol greyhound White Gold. Do Anglicka priniesol psie dostihy generál Crickley. Prvá dostihová dráha bola v Manchestri a do jedného roka od prvých dostihov v roku 1926 sa rozrástli členovia na viac ako 300 000.

Definície

Dostihy, sú závody na dráhe, ktorá je zvyčajne elipsovitého tvaru, povrch tráva alebo piesok, dĺžka trate je pre veľké plemená 480 m, malé plemená(vipet, taliansky chrtík) behajú 360 m. Môže štartovať naraz až 6 psov, víťazí ten, ktorý je v cieli prvý. Na sledovanie je dráha pri plnom počte účastníkov veľmi zaujímavá a pre divákov zrozumiteľná, nevýhodou sú vysoké investičné náklady na výstavbu dráhy, zatiaľ na Slovensku bohužiaľ dráhu pre chrty, na ktorej by sa behali oficiálne dostihy podľa pravidiel FCI nemáme, ale v blízkosti Bratislavy do 100 km sa nachádzajú až 4 dostihové dráhy – v Rakúsku – Marchegg (40km) a Untersiebenbrunn (50km), v Maďarsku – Rábapatona pri Gyóri (100km) a Českej republike – Lednice (100km). Naozajstnými kráľmi dostihovej dráhy sú greyhoundi, ktorí dokážu v rovinkách dosiahnuť rýchlosť až 75 km/hod a vipeti s rýchlosťou 65 km/h. Na dostihu psy behajú s košíkom.

Coursing

Coursing je simulácia lovu zajaca. Terénny závod za umelou alebo živou návnadou, dĺžka trate 500 – 1000 m, na trati môžu byť rôzne prekážky, umelé alebo prírodné. Štartujúci psi sú označení farebnými obojkami(biely, červený, modrý), maximálny počet štartujúcich v jednom behu sú traja. Závod sa boduje(hodnotí sa rýchlosť, odvaha, štvavosť, obratnosť, inteligencia a veľmi dôležitý dôraz je kladený aj na tzv. kill – teda zákus psa do návhady). Tie vymenované vlastnosti samozrejme nevystihujú úplne všetko, čo sa pri coursingu hodnotí, jednou vetou sa to dá zhrnúť, že najdôležitejšie je ako by si vedel pes poradiť pri skutočnom love zvere. Coursingu sa zúčastňujú všetky druhy psov, z chrtích plemien na coursingu často vidíme barzoje, derhoundy a vlkodavy, ktoré na dráhe často nebehajú veľmi spoľahlivo a pri coursingu majú možnosť prejaviť svoje srdce lovca. Coursing sa tedá dá v podstate behať kdekoľvek, nepotrebuje výstavbu dráhy, stačí nájsť vhodný prírodný terén.

hare coursing – dostih za živým zajacom (z angl. hare – zajac), naslávnejší dostih sa behá na britských ostrovoch – Waterloo Cup, návštevnosť tohto závodu je niekoľko desiatok tisíc divákov. V kontinentálnej Európe je lov s chrtmi zakázaný, tak sa našla náhrada tzv.
lure coursing – čo je závod za umelou návnadou(z angl. lure – návnada), ktorou je buď koža z králika, alebo niečo, korisť pripomínajúce. Tento šport sa začal rozvíjať v západnej Európe, pred časom prenikol do Českej republiky, kde sa robí asi 15 závodov v coursingu ročne a teraz máme možnosť rozvíjať tento šport aj na Slovensku.

 

 

Pre oprávnenie k štartu chrtov platia nasledujúce podmienky:
a/ dostihový pes musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI,
b/ musí vlastniť platnú dostihovú licenciu,
c/ vek najmenej:
– u veľkých plemien 18 mesiacov
– u whippetov a tal. chrtíkov 15 mesiacov
d/ vek najviac: do konca dostihovej sezóny, v ktorej dosiahne 8 rokov veku.
e/ musí byť prihlásený pod menom majiteľa, uvedeného v licenčnej karte,
f/ majiteľ musí byť členom národného zväzu napojeného na FCI,
g/ vzhľad dostihového psa nesmie byť umelo zmenený (napr. prirodzená srsť nesmie byť ostrihaná),
h/ maximálna výška v kohútiku u whippetov je 51 cm pre psov, 48 cm pre suky, u talianskych chrtíkov 38 cm.

 

 

Viac info na

http://www.dostihychrtov.sk/

http://www.coursing.sk/