Starostlivosť o šteniatka

Šteňatá sa rodia slepé, hluché, bez schopnosti termoregulácie a s obmedzenými pohybovými schopnosťami, preto je im treba po narodení venovať zvýšenú pozornosť.

Najkritickejšie obdobie pre šteňatá je 24 hod po pôrode, ale mimoriadne náročný je časový úsek prvých 14. dní od narodenia. Jedinú schopnosť orientácie im umožňuje čuch a hmat. Pohyblivosť šteniat sa o
bmedzuje len na dva druhy pohybov a to je pohyb kývavý a pohyb plazivý. Kývavým pohybom hľadajú matku ako zdroj výživy, tepla a istoty.

Pohyb plazivý je uskutočňovaný v prvých hodinách života do kruhu, šteňatá sa snažia o nájdenie matky, poprípade nájdenie ostatnej skupiny šteniat .Prvý deň po pôrode je pre šteňatá mimoriadne kritický. Je potrebné zabezpečiť, aby šteňatá pravidelne, minimálne každé 2-3 hodiny cicali mlieko. Je potrebné sledovať správanie matky, či pravidelne olizuje jazykom bruško a spodnú časť brucha spolu s ritným otvorom, čím zároveň napomáha šteňatám s trávením, kalením a zlepšuje štart dýchacej sústavy. V tejto činnosti pokračuje suka až do obdobia kedy nezačnú prijímať pevnú potravu.

Pokiaľ suka tieto činnosti nevykonáva alebo zanedbáva, je na chovateľovi aby ju nahradil. Po každom cicaní masíroval bruško vlhkou handričkou a očistil ritný otvor od výkalov. Veľmi potrebné je sledovať pravidelnosť cicania a každý deň sledovať váhu. Počas prvých 24 hodín šteniatka normálne strácajú až 10% hmotnosti, ale na druhý deň nadobúdajú opäť pôrodnú hmotnosť .

Na siedmy až desiaty deň by mali mať dvojnásobok pôrodnej hmotnosti . Pri slabších jedincoch je vhodné sledovať dobu cicania. Vo viacpočetných chovoch ich silnejšie jedince odtláčajú od prsníka a nie sú schopní zabezpečiť si sami potrebné množstvo mlieka pre správny rast. V takomto prípade musíme dokrmovať šteňa umelými náhradami mlieka podľa presne stanoveného návodu, alebo samostatne prikladať k cecku.

Zvýšenú pozornosť je treba venovať teplote prostredia, nesmie byť príliš vysoká, ale ani nízka. S používaním vyhrievacích podušiek tiež opatrne, aby sa šteniatka neprehriali. Ak majú šteniatka často hnačky so zelenými hrudkami, skúste upraviť teplotu prostredia. Za desať až štrnásť dní sa šteňatám otvárajú oči, ale ďalší týždeň trvá, kým sa im zaostrí zrak.

Ušné kanáliky sa otvárajú po trinástich až štrnástich dňoch. V prvom týždni svojho života šteňatá prakticky iba spia a cicajú. Zhruba v treťom týždni sa začínajú rozliezať. Čuchom si vyhradzujú miesta na kalenie, začínajú skúmať okolie. Od tretieho týždňa môžeme začať šteňatá prikrmovať . Vhodné je mleté hovädzie mäso so šťavou, prípadne granulky určené pre šteniatka namočené vo vývare. Treba im pravidelne strihať pazúriky aby nepoškriabali sučke brucho.

Podľa pokynu veterinára môžeme v 3 týždni šteniatka prvý krát odčerviť. Od piateho týždňa kŕmime 3x denne vlhčeným krmivom pre šteňatá a redukujeme príjem potravy sučke, aby sme jej znížili laktáciu. Postupne začíname rozširovať chovný priestor, zoznamujeme šteniatka s novým prostredím. Nemal by chýbať neustále prístup k miske s vodou a so suchým krmivom. Od šiesteho týždňa majú plne vyvinutý sluch, čuch, zrak, začínajú byť zvedavé, skúmať prostredie, je dobré poskytnúť im hračku.

Od 7.- 12. týždňa sa začínajú socializovať. Je to veľmi dôležité obdobie, kedy si šteňatá vytvárajú názory na vonkajší svet. Nedostatok socializácie sa môže prejaviť u dospelého psa bojazlivosťou a strachom. V šiestom až v ôsmom týždni vykonávame prvé očkovanie.

Odstav štenat

Odstav šteniat uskutočňujeme od 50 dňa v závislosti od každého plemena a jedinca. Do nového domova odchádzajú 2-3 krát odčervené, zaočkované, začípované, s kúpno predajnou zmluvou, väčšinou aj so svojou hračkou a balíkom granuliek pre začiatok. Pokiaľ chovateľ nemá ešte k dispozícii preukaz o pôvode každého šteniatka uvedie to v kúpnej zmluve a doručí ho novému majiteľovi dodatočne. Šteniatko pri odchode do nového domova musí byť zdravé, voňavé, bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. Ak chovateľ vie o nejakých vadách, ktoré by v budúcnosti mohli šteniatko vyradiť z chovu, mal by o tom kupujúceho informovať a zohľadniť tento fakt aj v cene. Záruku na uchovnenie šteniatka však od žiadneho chovateľa nečakajte. I kvalitný rodičia s výborným zdravým a výsledkami môžu mať potomka, ktorý neskôr nebude zaradený do chovu. Každý chovateľ však dúfa, že šteniatka budú úspešnejšie ako rodičia a budú sa snažiť udržať kontakt s novými majiteľmi.

Mená šteniatok

Meno vyberá chovateľ šteniatok. Malo by byť krátke, ľahko vysloviteľné, zrozumiteľné. Pri žiadosti o registráciu chovateľskej stanice ste určili či názov bude pred menom, alebo za menom šteniatok. Názov chovateľskej stanice je vlastne priezviskom pre vaše šteniatka. Mená šteniatok z vášho prvého vrhu budú začínať na písmeno A, postupuje sa podľa abecedy, ale písmená s diakrtkou, či komplikované písmená sa môžu vynechať. Ak sa novému majteľovi vybrané meno nepáči môže ho volať inak, ale v preukaze o pôvode psa a vo všetkých dokumentoch o psovi musíte uvádzať meno, ktoré dal chovateľ.

Dokumentácia

Prihláška na zápis šteniat

Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov šteniat, ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (Túto skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie). Etikety z čipov musia byť nalepené v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia,
V prípade ak klub vykonáva na základe svojho chovateľského poriadku kontrolu vrhu, je potrebné aby táto bola potvrdená kontrolórom vrhu. Poradca chovu potvrdzuje taktiež  členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%. V prípade ak je poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, potvrdenie o členstve v klube, prípadne kontrolu vrhu, potvrdzuje iný člen prezídia (výboru) príslušného chovateľského klubu. Prihlášku k zápisu šteniat, ktorej súčasťou musí byť „Pripúšťacie povolenie“ v dvoch rovnopisoch je potrebné zaslať na Plemennú knihu ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat.  Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá , ktoré boli odchované až do okamžiku podania žiadosti o zápis vrhu. Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy musí byť označený nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom  uvedené v preukaze o pôvode psa.V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat  starších ako 9 týždňov je potrebná žiadosť chovateľa s odporučením chovateľského klubu. V prípade záujmu o zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné len vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti chovateľa, odporučenia chovateľského klubu a konečného rozhodnutia Prezídia ÚKK.

Spolu s prihláškou k zápisu šteniat je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady:
1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“
2)  Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.
4) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
5) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a Chovateľský poriadok SKJ, prípadne môže byť riešený občiansko – právne. Majiteľ krycieho psa svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat po jeho psovi do plemennej knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný.

Pôrod

Dĺžka gravidity suky trvá priemerne 63 dní, ale môžu porodiť skôr, alebo neskôr.

Dĺžka gravidity je výrazne ovplyvňovaná počtom šteniat, termínom nakrytia, či opätovného prekrývania suky. Pri málopočetných vrhoch sa dĺžka gravidity predlžuje, pri 1-2 šteňatách môže trvať aj 70 dní. Pri väčšom počte šteniat a to najmä pri malých plemenách sa dĺžka gravidity skracuje a pôrod môže nastať už na 54.-56. deň. Pôrod do 54 dňa po nakrytí je potrat, tzv. abort. Narodené plody nebývajú životaschopné, nemajú vyvinutý sací reflex a často krát celé vrhy hynú.

Pôrod nie je chorobný stav, pokiaľ nenastanú komplikácie a prebieha fyziologicky, suka by sa mala s pôrodom vysporiadať sama iba s menšou pomocou chovateľa. Pri zlých fyziologických polohách, pri nadmerne veľkých šteňatách, hlavne pri malých plemenách (čivava), pri nadmerne veľkých hlavách (buldog a mops), treba vyhľadať veterinára a pôrod sa musí uskutočniť tzv. cisárskym rezom. Takmer 80% pôrodov prebieha prirodzeným spôsobom, okolo 15-20% pôrodov je tzv. asistovaných, to znamená že vyžadujú už spomínaný zákrok veterinára .

Pôrod suky závisí od plemena, veľkosti suky, veku suky, jej kondícii, type a pod.

 I keď fenka bude rodiť viac menej sama , pre istotu si nachystajte pomôcky:

-teplomer – približne 36 hodín pred pôrodom sa fene zníži teplota na 37 stupňov, teplotu merajte pravidelne v tú istú hodinu niekoľko dní pred termínom pôrodu

-nožničky a niť- v prípade potreby odstrihnite a podviažte pupočníkový pahýl, väčšinou si fena ošetrí sama štenatko, ale ak ide o prvorodičku, alebo ak vidíte, že jej treba pomôcť

dezinfekciu- septonex na pupočný pahýl

-nádobu na odkladanie plodových obalov – fenka má tendenciu zožrať plodové obaly, ale pri viacpočetnom vrhu jej nedovolte zožrať všetky obaly, mohlo by jej to príliš zaťažiť žalúdok a vyvolať zvracanie a hnačky

-vystlanú bedničku- v čase kým fenka rodí, už narodené štenatka môžete odložiť do inej bedničky s vyhrievaním, alebo teplou dekou

-vodu – počas pôrodu musí mať fenka k dispozíci vodu na pitie, v prípade potreby môžete do nej pridať med na zvýšenie energie pri pôrode

-telefónny kontakt na veterinára , ktorý má NON-STOP službu – v prípade komplikácii

– zošit – zapisujte váhu šteniat, sfarbenie, polohu pri pôrode, počet obalov musí sedieť s počtom šteniat,dobu pôrodu,…

Pôrod možno rozdeliť na 3 štádiá.

1. štádium – otváracie: dochádza k uvoľneniu krčka maternice a jeho úplnému otvoreniu, začínajú sa tiež objavovať sťahy maternice. Dochádza k sťahom rohov maternice a šteňatá sa so svojimi obalmi postupne posúvajú smerom ku krčku maternice. Týmto pohybom stimuluje suka krčok maternice a nastupuje jeho úplné otvorenie. Táto fáza trvá priemerne 6-12 hodín, v krajnom prípade dlhšie až 24 hodín. Toto štádium môže byť sprevádzané silnými bolesťami, a prichádza k výtoku plodových vôd. Slamovo sfarbená ľahko viskózna tekutina pripomína moč. Túto fázu môže menej skúsený chovateľ, vzhľadom k jej nie celkom špecifických príznakom prehliadnuť .

2. štádium – vytláčacie, vypudzovacie: dĺžka druhého štádia je úmerná počtu šteniat, čím viacej šteniat, tým dlhšie fáza trvá. Zriedkavejšie prekračuje dobu 6 hodín, no v niektorých prípadoch môže trvať až 12-24 hodín. V tejto fáze nastupuje úplné otvorenie krčku maternice a do procesu vypudenia sa zapája brušný lis suky. Keď prvé šteňa vstúpi do panvy, sťahy sú prudšie, dlhšie, častejšie. Suka reaguje kŕčovým vystieraním zadných končatín. V tejto fáze môže dôjsť k vyprázdneniu mechúra. Niekedy sa vytlačí celý plodový obal, tzv. animálny vak, inokedy bude prvé šteňa predtým, ako sa objaví vonku, pretlačené membránou vaku a môže prísť k výtoku ďalšej plodovej tekutiny. Sučka pretrhne zubami objavujúci sa vak a zubami vytiahne viditeľné membrány. Tieto membrány vytvárajú v ceste vrhu šmykľavý obal, uľahčujúci priechod šteniat. Prvé šteňa je väčšinou porodené do 10-40 minút po odtečení plodovej vody. Neskúsená sučka môže porodiť prvé šteňa až do štyroch hodín. Interval medzi nasledujúcimi štencami je veľmi rozmanitý, individuálne od suky, pohybuje sa však od 10 minút do 2 hodín. Ak ďalšie šteňa pri pretrvávajúcich kontrakciách nie je porodené do dvoch hodín, odporúča sa vyhľadať veterinára. Môže prísť ku skríženiu plodu v panve, alebo nasleduje šteňa s nefyziologickou polohou, ktoré nie je schopná suka vytlačiť, je nutné pristúpiť k operačnému zákroku. Šteňatá sa rodia v 60% väčšinou hlavičkou napred, ale ani zadná poloha 40% nepredstavuje zväčša problém. Suky po porodení šteňaťa olizuje svojím jazykom šteňa, čím mu pomáha naštartovať dýchanie, a zároveň ho čistí od plodových obalov. Pri suke prvorodičke, alebo sukách , ktoré nejavia o svoje potomstvo záujem, je na chovateľovi aby šteňa poutieral, osušil, prípadne pretrhol obal s membránami a oddelil pupočnú šnúru od placenty. Pri tomto zákroku je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože šteňa pri zlom prevedení môže vykrvácať. Odporúča sa podviazať pupočná šnúru s niťou alebo cvernou. Koniec pahýľu je potrebné vydezinfikovať, aby sa zabránilo infekcii ktorá môže veľmi rýchlo pri zlej opatere a podmienkach vzniknúť. Suka má tendenciu placentu a obaly zožrať. Obaly a placenta sú vhodným inhibítorom pre spustenie mlieka, no však pri väčšom počte vyvolávajú tráviace poruchy, ako je hnačka, zvracanie. Maximálny počet je 2-3 kusy

3. štádium – vylúčenie zvyškov membrán: V prípade viacerých šteniat je to komplexná fáza. Membrány placenty obvykle odchádzajú s každým šteňaťom zhruba po 15 minútach. Môžu sa z tela dostávať spolu s nasledujúcim šteňaťom. Tretie štádium sa môže prelínať s druhým a najčastejšie už prebieha počas neho. Dĺžka obvyklého trvania je od 2-8-36 hodín. K vypudeniu dochádza spravidla 5-15 minút po narodení šteňaťa. Keďže plody suky môžu byť vytláčané z obidvoch rohov maternice, môže sa stať, že naraz budú vytlačené aj dve placenty. Je to z dôvodu, že odlučovanie a vytláčanie plodových obalov u zvierat s viacerými plodmi sa deje medzi jednotlivými mláďatami. Počas celého pôrodu musí mať suka neustály prístup k vode. Pri ťažkých pôrodoch je dobre primiešať med, pre veľkú spotrebu energie, pretože by mohlo prísť k náhlej hypoglykémii. Po pôrode je vhodné odmerať a sledovať suke telesnú teplotu. Šteniatka je dobré odvážiť a údaje zapísať. Uľahčí nám to ďalšie sledovanie rastu a prírastkov. Po dôkladnom očistení a osušení treba šteňatá prikladať k prsníkom. Do dvoch hodín po narodení, najneskôr do 2,5 hod by sa mali prisať. Ak sa tak z nejakých príčin nestane, je nutné štence začať prikrmovať umelými náhradami psieho materského mlieka. Treba dať zvýšenú pozornosť na správny pomer a teplotu náhradného mlieka. Šteňatám mlieko nevstrekujeme, nechávame ich ocuciavať a kontrolujeme, aby otvor na dudlíku nebol priveľký. Pri nadmernom nasatí môže mlieko zabehnúť do pľúc a môže nastať smrť narodeného šteniatka. Pri zdravých šteniatkach by mal byť interval kŕmenia cca. každé 3 hodiny.

Posledným krokom po pôrode by mala byť sonografická kontrola maternice sučky. Odporúčaná doba je do 48 hod. po pôrode. Kontrola nám umožňuje posúdiť zvyšky placenty, prípadne vylúčenie zadržania plodu.

Puerpérium je obdobie, ktoré nastupuje po skončení tretej fázy pôrodu. Vytlačením posledného plodu a placenty končí pôrod a začína záverečná fáza jedného reprodukčného cyklu sučky nazývaná puerpérium. Pod týmto pojmom rozumieme obdobie, veľmi dôležité pre sučku, počas ktorého dochádza k veľmi významným zmenám v organizme sučky, ale hlavne k zmenám na pohlavnom a reprodukčnom aparáte. Dĺžka puerpéria je premenlivá v závislosti od daných chovateľských podmienok, od samotnej suky, jej kondičného a fyziologického stavu. Ohraničuje sa na dobu 4-6 týždňov, no viacej by trvať nemala. Toto obdobie zabezpečuje, aby sa po vyčerpávajúcom pôrode, organizmus a pohlavný aparát zmenený graviditou, pôrodom a nasledujúcou laktáciou zregeneroval a vrátil do pôvodného funkčného a anatomického stavu, ako bol pred graviditou. Organizmus je prebiehajúcimi zmenami oslabený, vyčerpaný a ľahko by mohol podľahnúť rôznym infekčným a orgánovým ochoreniam. Nemalý podiel na ochorení by mohla spôsobiť zlá starostlivosť po pôrode, nepriaznivé chovateľské prostredie, slabá výživa. Preto je dôležité venovať sučke po pôrode zvýšenú pozornosť a zabezpečiť jej optimálne podmienky výživy a ošetrovania. Všetky tieto faktory pri správnom a dôslednom prevedení zabezpečia, aby puerpérium prebehlo fyziologicky a zároveň bola suka chránená pred popôrodnými komplikáciami a ochoreniami.

 

Gravidita

Pokiaľ krytie prebehlo v poriadku, bez akýchkoľvek viditeľných komplikácii a problémov, je pre chovateľa veľmi dôležité zistiť, či dopadlo úspešne.

Veterinárna medicína ešte zatiaľ nemá vhodný test, ktorý by dokázal presne určiť už v rannej gravidite hormón vylučovaný placentou.

 Diagnostika gravidity

Subjektívne metódy: samotný majiteľ môže posúdiť zmenu správania suky ku ktorým patrí napríklad najčastejšie ospalosť sučky, sučka je pohodlnejšia, na prvý pohľad lenivejšia a menej ochotná pracovať, môžu byť prvými indikátormi sprevádzanými graviditu. Ďalšou zmenou v správaní môže byť zvýšená agresivita. Pokojné suky sa stávajú často krát nervóznejšími, pokojné povahy naopak ostrejšími. V tomto období je nutné sučke venovať zvýšenú pozornosť a pristupovať ku každému jedincovi individuálne a s veľkou dávkou pochopenia. Zmeny sa môžu prejaviť aj v chuti do jedla, suka môže byť viac žravá a postupom gravidity sa apetít zvyšuje. Snaží sa zhromažďovať dostatok živín, ktoré bude potrebovať k rozvoju potomstva. Naopak príznakom môže byť aj nechuť do jedla. Tento fenomén sa prejavuje najčastejšie u prvorodičiek, alebo naopak u starších súk. Nechutenstvo môže trvať niekoľko dní, v menej častých prípadoch aj niekoľko týždňov, v závislosti však od štádia gravidity sa vytráca. Všetky tieto zmeny môžu byť príznakom gravidity, ale naopak môžu upozorňovať aj na zmenený stav v súvislosti s nejakou chorobou alebo poruchou, prípadne môže ísť o falošnú graviditu. Z toho vyplýva, že táto metóda je žiaľ nepresná a niekedy i skúsený chovateľ sa môže zmýliť.

Objektívne metódy:

Abdominálna palpácia: vyšetrenie brušnej dutiny, ktoré môžeme zistiť prehmataním brucha. Maternica gravidnej sučky sa nám javí najskôr ako tvrdé gulôčky – plody, ktoré sa neskôr zväčšujú na veľkosť zhruba golfovej loptičky, potom sa celý roh maternice úmerne zväčšuje a stáva sa len ťažko hmatateľným.

Röntgenologické vyšetrenie: vyšetrenie gravidity touto metódou je možné od 45.dňa gravidity. Výhodou je vysoká presnosť, zistené počty šteniat sa vysokým percentom zhodujú s počtom narodených šteniat.

Ultrasonografické vyšetrenie: Je to v súčasnosti najčastejšie používaná metóda, u chovateľov veľmi obľúbená. Je ňou možné zistiť celkom presne počet šteniat, aj keď nie vždy sa to podarí. Pri väčšom počte šteniat sa prekrývajú a je len ťažko určiť presný počet. Toto vyšetrenie je možné zrealizovať už od 30.-35. dňa gravidity.

Vyšetrenie krvi : Od 20. dňa kotnosti sučky sa má v krvi zvýšiť počet bielych krviniek a znížiť počet červených krviniek. Pri tomto vyšetrení je nutné spraviť rovnaké vyšetrenie ešte pred pripúšťaním suky, aby sme vedeli zistené hodnoty porovnať

Stanovenie koncentrácie sérového relaxínu: koncentrácia relaxínu sa u gravidných súk zvyšuje od 20.-30. dňa gravidity a vrchol dosahuje v strede gravidity. Relaxín je hormón produkovaný placentou matky a možno ho označiť ako hormón sprevádzajúci graviditu .

Kŕmenie počas gravidity

Veľmi dôležitú úlohu zohráva v čase gravidity u suky zloženie krmiva, intenzita kŕmenia a kŕmna dávka. Len so správnou výživou dokážeme zabezpečiť správny vývin a rast plodu a zabezpečiť gravidnej suke dostatok živín i na vlastnú existenciu. V prvej polovici gravidity kŕmnu dávku nemeníme, prípadne len mierne zvýšime. V druhej polovici by sme už mohli vedieť i početnosť vrhu a podľa toho dávku zvýšiť. Sučky, u ktorých očakávame viacpočetný vrh, alebo jedince s nízkou hmotnosťou, kŕmime ad libitum. Niektoré suky v treťom až štvrtom týždni môžu prejavovať zvýšenú nechuť do jedla. Zredukujú denný príjem krmiva v niektorých prípadoch aj o 30-80 %, prípadne niekoľko dní prijímajú len čistú vodu. Ako možný dôvod by mohla byť implantácia embryí, ktorá začína v prvých 2/3 gravidity. Prvé týždne podávame krmivo pre dospelé psy mimo reprodukčného cyklu, potom prechádzame na krmivo určené pre rast a reprodukciu. Pri výbere krmiva je treba rešpektovať zvýšenú potrebu živín, hlavne v pokročilom období gravidity. Potreba bielkovín sa v pokročilej gravidite zvyšuje o 35-70%, preto treba vyberať krmivá, ktoré majú vysokú koncentráciu kvalitných bielkovín. Veľmi dôležitým faktorom je aj zvýšenie koncentrácie tukov v krmive pre zlepšenie stráviteľnosti a prívod energie. Krmivo bez sacharidov má za následok stratu hmotnosti, zníženie príjmu krmiva, pôrodnej hmotnosti šteniat a schopnosti prežitia novonarodených šteniat . Čo sa týka potreby glukózy, u súk sa prejavuje až v posledných týždňoch až dňoch gravidity. Ďalším dôležitým faktorom je dostatočné zabezpečenie potreby Ca a P. V poslednom týždni gravidity netreba zabudnúť na potrebu železa. Fe sa odbúrava a ukladá v pečeni plodov, a je odbúravané z tela suky pre kolostrum.

 Pred pôrodom

 V posledných týždňoch kotnosti suka začína prípravu pôrodu. Okrem zväčšovania mliečnej žľazy a ceckov sa jej zväčšuje vulva a prepadávajú sa jej brušné steny nad slabinou. Suka začína častejšie piť, viacej sa vyprázdňuje. Keď leží na boku je možné pozorovať, alebo nahmatať pohyby šteniat cez brušnú stenu, ktoré sa s blížiacim pôrodom zosilňujú. Úplne individuálne sa objavujú prvé kvapky mlieka. U niektorých súk je to 14 dní pred pôrodom u iných 3-5 dní , niektoré suky spúšťajú mlieko až tesne pred,alebo po pôrode. Suka začína vyhľadávať tiché a kľudné miesta, prehliada si búdu alebo potenciálne miesto pôrodu. Posledné príznaky fázy príprave k pôrodu sú prvé slabé bolesti, ktoré postupne zosilňujú, suka sa stále viacej otáča k bruchu, masíruje si ho, vyhryzuje si chlpy, poprípade si obhrýza labky, nervózne si vstáva a zase líha, hrabe prednými končatinami, často močí a zrýchlene dýcha. Príprava k pôrodu môže byť rôzne dlhá, v závislosti od plemena, veku a počtu vrhov. Najčastejšie však príprava k pôrodu trvá okolo 1-3 hodín, u niektorých súk až do 12 hodín.

Pôrodna bedňa

V druhej polovici gravidity by ste mali pripraviť pre fenku pôrodnú bedňu, aby si stihla na ňu zvyknúť. Pôrodnú bedňu si môžete sami vyrobiť, alebo sú už rôzne modely dostupné na trhu. Najviac používané sú drevenné bedňe i keď z hygienických dôvodov sa viac odporúčajú plasty. Veľkosť treba prispôsobiť plemenu psa. Po okrajoch bedni by mali byť hranole, alebo zábrany proti zaľahnutiu šteniat. Vchod do bedni s nadstaviteľnou výškou dverí, tak , aby šteniatka samovoľne neušli, ale fenka mohla v prípade potreby odísť.

Krytie feny

Zdravý, vyrovnaný, úspešný vrh je snom každého chovateľa.

Ešte predtým než sa z vás stanú chovatelia a rozhodnete sa, že vaša fenka by mohla mať šteniatka zaregistrujte si názov chovateľskej stanice v registri FCI. Skontrolujte si na stránke FCI či názov pre ktorý ste sa rozhodli už nie je zaregistrovaný : http://www.fci.be/affixes.aspx

Vyplňte žiadosť o registráciu chovateľskej stanice, ktorú nájdete na stránkach klubu, alebo TU. Názov chovateľskej stanice môže vlastniť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR. Jedna osoba môže mať zaregistrovaný iba jeden názov chovateľskej stanice, je pridelený doživotne a vzťahujú sa naň dedičské práva. Názov schvaľuje FCI a preto trvá vybavenie niekedy aj 12 týždňov. Ak ste majiteľom chovného psa nemusíte mať registrovanú chovateľskú stanicu.

Vaša fenka musí spĺňať podmienky pre uchovnenie podľa smerníc klubu, ktorý dané plemeno zastrešuje. Musí byť vo výbornej kondícii, riadne očkovaná, pravidelne odčervovaná.

Krycí pes

Výber vhodného krycieho psa je základným predpokladom pre kvalitné potomstvo.

Poradca chovu má veľmi dôležitú funkciu v chovateľskom klube, mal by ovládať genetické zákonitosti a dokonale musí poznať štandard plemena. Pri hľadaní vhodného krycieho psa berie do úvahy mnoho faktorov:

  • hodnotenie kvality psa i suky musí byť objektívne, zohľadňujú sa nedostatky oboch jedincov. Neodporúča sa páriť opačne hraničné znaky, napr. ak má fena limitujúcu minimálnu výšku v kohútiku, neodporúča sa kryť psom ktorý má hornú hranicu výšky, ale psom ktorý má optimálnu, strednú výšku. Nesmú mať spoločné chyby, ale mali by sa navzájom dopĺňať. Naopak čím viac spoločných „žiadaných“ znakov majú tým lepšie.
  • berie sa do úvahy tiež kvalita potomstva krycieho psa, čím kvalitnejšie potomstvo tým lepšie. Tiež treba sledovať súrodencov krycieho psa, z hľadiska prenosu dedičných chorôb. Týka sa to najmä vylučujúcich chýb, krycí pes potom môže byť nositeľom danej „nechcenej“ vlohy.
  • ak by ste chceli páriť psom , ktorý je v úzkom príbuzenskom vzťahu k vašej fene, treba skutočne zvážiť i možné riziká vzniku inbreedingovej depresii, poradiť sa s odborníkom na genetiku, brať ohľad na vývoj daného plemena, či je takéto párenie nevýhnutné vzhľadom napr. na malopočetnosť plemena,…
  • samozrejme krycí pes musí byť uchovnený s razítkom chovný pes v rodokmeni.
  • voľnosť pri výbere krycieho psa závisí od typu chovu, ktorý má daný klub vo svojich smerniciach- riadený, voľný,…ak je výber krycieho psa na vašom rozhodnutí, skúste sa predsa len poradiť s poradcom chovu, či skúseným dlhoročným chovateľom daného plemena

 

Zmluva o pripustení

Ak ste si vybrali krycieho psa vhodného pre vašu fenku, mali by ste kontaktovať majiteľa chovného psa a dohodnúť sa na podmienkach krytia. V zásade platí, že fena cestuje za psom. Pes by mal byť teda v domácom prostredí, aby nebol rušený novým priestorom. Ak z nejakého dôvodu nemôže vycestovať fena za psom, ale musí prísť pes za fenou, skúste najskôr fenu schovať a dať psovi čas , aby sa zoznámil s novým prostredím. Cenu za krytie navrhuje majiteľ chovného psa, vzhľadom na jeho dosiahnuté úspechy, počet krytí, kvalitu potomstva,…V prípade dohody sa môže cena rozdeliť na dve časti- prvá časť pri samotnom krytí a druhá časť po narodení šteniatok. V zmluve je potrebné dojednať prípadné opakované krytie ak by fena nezabrezla.

Pripúšťacie povolenie

Ak ste sa dohodli s majiteľom krycieho psa potrebujete ešte pripúšťacie povolenie od príslušného chovateľského klubu. Je platné po dobu jedného roka a odporúča sa aby ste oň žiadali s dostatočným časovým predstihom, nie až keď sa vám začne fenka hárať. Pripustenie fenky bez pripúšťacieho povolenia je porušenie smernice klubu i zápisného poriadku UKK. V prípade zahraničného krytia sa odporúča aby si chovateľ na mieste, hneď po nakrytí sučky,  zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu použitého psa,  jeho výstavných výsledkov a zdravotných vyšetrení platných počas celého života jedinca. Je dobré, ak majiteľ chovnej suky uvažuje aj s alternatívnym krycím psom v prípade, že sa ukáže nevhodnosť prvého krycieho psa na suku, pes uhynie, alebo nie je možné zabezpečiť v plánovanom čase z rôznych dôvodov krytie s týmto psom. Do krycieho povolenia si môžete navrhnúť až troch krycích psov. Pri samotnom krytí vám musí majiteľ krycieho psa podpísať krycie povolenie .

Vhodný termín krytia

Na určenie vhodného termínu pre krytie feny sa používajú rôzne metódy:

  • krytie na základe zmien farby výtoku: zmena farby z červenej na ružovú, alebo svetlú červenú. Nevýhodou je, že u niektorých súk má výtok takmer rovnakú farbu počas celej doby hárania
  • krytie na základe ochoty suky páriť sa, vhodný termín by mal byť 2-4 dni po prvom prejave ochoty páriť sa. Fena sama vyhľadáva psa, otáča sa k nemu zadkom, dáva chvost na stranu a stuhne v postoji. Nevýhodou je, že niektoré feny sú bojazlivé a odmietajú psa počas celého hárania a iné sú ochotné páriť sa skoro počas celej doby.
  • krytie na základe dňa hárania, odporúča sa 10-14 deň, nevýhodou je variabilita, u niektorých súk je 10 deň skoro a u iných neskoro
  • vaginálna cytológia, princíp tejto metódy spočíva v reakcii sliznice pošvy na hormón – estrogén, ktorý je v maximálnej miere vylučovaný najmä v prvej časti hárania. Nevýhodou je, že nevieme presne určiť dobu ovulácie
  • stanovenie hladiny progesterónu v krvi, vysoké % úspešnosti, vhodné najmä ak chcete kryť v zahraničí, prípadne inseminovať ( inseminácia je povolená iba v ojedinelých prípadoch a ak sa jedinci predtým rozmnožovali prirodzeným spôsobom). Nie je potrebné prekrývanie feny. Metóda je rýchla i cenovo dostupná. Fenke sa odoberie krv,pošle sa do laboratória na rozbor a podľa hladiny progesterónu v krvi sa určí vhodný termín krytia.

 

Hladina progesteronu Fáza pohlavného cyklu Doporučený termín krytia
Pod 2 ng/ml proestrus Opakovať odber o 4 dni
2-3 ng/ml LH peak Opakovať odber, alebo krytie za 3-4 dni
3,1 – 4,5 ng/ml Deň po LH peaku Kryť za 2-3 dni
4,6 – 8 ng/ml Obdobie po ovulácii Kryť za 1-2 dni
8,1- 16 ng/ml Ukončenie fer. obdobia Ihneď kryť

 

Priebeh krytia

Nechajte fenke i psovi čas na zoznámenie sa. Fena sama určí čas keď dovolí , aby pes na ňu skočil.

Pes chytí fenu za bedrá, vyskočí a snaží sa zasunúť penis do vagíny. Pokiaľ sa fena začne trepať, skúste ju ukľudniť, prípadne pridržať. V prvej fáze zasunutia pes vylučuje sekrét z prostaty, ktorý ešte neobsahuje spermie. Po chvíli kopulačných pohybov prichádza k zviazaniu psa a feny a dochádza k ejakulácii s obsahom spermiíí. Zviazanie môže trvať 5 minút až do hodiny, nemá vplyv na počet šteniat. Bežne bývajú zviazaný 20 minút. Počas zviazania sa pes i fena otočia k sebe zadkami a udržujú sa v tejto pozícii. Ak je fena nekľudná treba ju pridržať a upokojjiť, aby psovi neublížila prudkými pohybmi. Po rozviazaní sa pes i fena oblizuje. Odporúča sa fenu priviazať na vodítko, prípadne ju dať na kľudné miesto. Ak sa fena vymočí neznamená to, že krytie je neúspešné. Prvé spermie sa dostávajú do vajcovodu do 15 minút po zviazaní. Celkovo ich je okolo 500 miliónov. Spermie musia najskôr dozrieť, aby sa mohli dostať do vajíčka, tento proces môže trvať 6-10 hodín. Vajíčko tiež ešte nemusí byť pripravené pre oplodnenie. Spermie dokážu počkať na vajíčko 4-6 dní. Preto termín krytia a termín oplodnenia nemusí byť v ten istý deň.

 

 

 

 

 

 

 

Pohlavný cyklus feny

Pohlavná dospelosť feny sa prejavuje vonkajšími aj vnútornými zmenami, ktoré sa súhrnne nazývajú ruja. Tieto zmeny sú podmienené zložitým mechanizmom pôsobenia hormónov hypofýzy, hypotalama a samičích vaječníkov. Priemerný vek feny pri dosiahnutí pohlavnej dospelosti je 8-12 mesiacov. Menšie plemená dospievajú o čosi skôr a väčšie o niečo neskôr. Fena je diestrická, to znamená, že má 2 ovulačné cykly ročne. Cyklus môže byť niekedy skrátený natoľko, že suka má ruju trikrát do roka. Predĺženie cyklu a ruje len jedenkrát za rok je menej časté a býva spojené s problémami s oplodnením.

Cyklus ruje má 4 fázy : proestrus, estrus, diestrus, anestrus.

HÁRANIE

Pod pojmom háranie sú zahrnuté dve fázy pohlavného cyklu – proestrus a estrus.

1 fáza. –Proestrus -. Dozrievanie – za začiatok sa považuje deň objavenia prvého krvavého výtoku z vulvy. Trvá do 9 dní a dochádza k príprave pohlavných ciest. Proestrus je charakterizovaný radom fyziologických procesov, súvisiacich so stimuláciou ovárií s FSH, ktorá navodí rast a dozrievanie Graafových folikulov. Rastúce folikuly produkujú väčšie množstvo estrogénov, a ten zapríčiňuje zvýšený prívod krvi k pohlavným orgánom. Objavuje sa ľahké zdurenie vulvy, sliznica postupne zružovie a stáva sa prekrvenou, fena má krvavý výtok. Najintenzívnejší výtok je okolo 3-5 dňa hárania. Fena častejšie močí a oblizuje si vulvu. Celá maternica sa stáva vnímavá na mechanické dráždenie a typický je aj zvýšený pohlavný pud . Fena vylučuje feromóny, začína byť atraktívna pre psy, často býva nervózna, neposlušná a sama vyhľadáva psov. V tejto fáze však ešte krytie odmieta.

2. fáza – Estrus – Ruja – trvá 5-9 dní/opt. (9-14 dní od začiatku hárania).Pohlavné

cesty sú pripravené na oplodnenie a dochádza k uvoľneniu vajíčka. Nastáva hormonálna zmena, produkcia estrogénu sa postupne znižuje a dominanciu preberá progesterón, začína sa tzv. ovulácia. Zmena nastáva i v sexuálnom chovaní feny, ktorá sa stáva ochotnou k páreniu. V tomto období sa mení aj charakter výtoku, ktorý výrazne slabne je hlienovitý a špinavo ružový. Ovulácia nastáva približne 2-3 dni po zmene výtoku. Vplyvom zvýšeného tlaku praskne stena folikulu a dochádza k uvoľneniu vajíčok. Obvykle ovuluje 4-6 folikulov, pričom v každom môžu byť až 3 vajíčka, preto počet folikulov na vaječníku nemusí zodpovedať počtu vajíčok a následne počtu šteniat, ovulácia u suky je dlhšie trvajúci proces, môže trvať niekoľko hodín pri strese i niekoľko dní, najčastejší interval je 12-72 hodín Obvykle k ovulácii dochádza 1 – 3 dni po prejavení prvého záujmu feny o psa. Zovulované vajíčka sú ešte nezrelé teda nie sú oplodnenia schopné. K ich dozrievaniu (druhému meiotickému deleniu) dochádza až v ampule vajcovodu do 24-96 hodín po ovulácii. Po dozretí ešte približne 48 hodín zotrvávajú vo vajcovode, kde buď dochádza k ich oplodneniu alebo degenerujú, sú rozložené a vstrebú sa. Vajcovody sú teda miestom kde dochádza k stretu vajíčok so spermiami a teda aj samotnému oplodneniu

3.fáza – Metestrus – Zahniezďovanie –Počas tejto fázy postupne doznievajú prejavy ruje, a trvá v priemere 50 – 60 dní u gravidných súk a 60 – 90 dní u nezabreznutých. Môžeme ju rozdeliť na dve možné varianty ďalšieho vývoja:

a)Po oplodnení vzniká gravidita, pri ktorej žlté teliesko pretrváva a oplodnené vajíčka sa uchytávajú na sliznici maternice.

b) Pri neoplodnení nastáva diestrus, behom ktorého dochádza ku vstrebaniu žltého telieska, sliznica maternice sa ukľudňuje a ruja prechádza do obdobia celkového kľudu nazývaného anestrus. U feny sa môže vplyvom hormónov prejaviť falošná gravidita.

 4.fáza – Anestrus – Fáza pokoja – 120-150 dní. Kedy pohlavný systém dokončí zmeny sliznice

maternice. Znižujú sa účinky pohlavných hormónov, preto sa táto fáza označuje ako kľudová fáza pohlavného cyklu.

 Celková dĺžka vonkajších príznakov hárania sa u väčšiny súk pohybuje medzi 14 – 21

dňami, pričom krajné fyziologické rozpätie môže byť 7 – 30 dni.

Preukaz o pôvode psa

Preukaz o pôvode psa

Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého  jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.
Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.
Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách predkov,  kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia.
Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia  a náhrady spôsobenej škody.
Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorý môžu vyznačiť chovnú spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca) Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť.
Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia.
Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode

Plemenná kniha ÚKK môže vydať opis alebo duplikát preukazu o pôvode len na jedincov na ktorých vydala originál (môže vydať aj na jedincov, ktorým bol originál vydaný Plemennou knihou SKJ do 31.12. 2012)
Opis preukazu pôvodu sa vydáva v prípade keď dôjde k poškodeniu, alebo znehodnoteniu originálu preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko plemennej knihy poškodený alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.
Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený, prípadne pes, ktorému preukaz pôvodu patril bol odobratý do útulku, odchytený, alebo zabavený políciou. Zahraničný majiteľ žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa alebo prostredníctvom svojej strešnej organizácie. V prípade, že pes mal riadne vydaný exportný preukaz o pôvode psa môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ evidovaný v plemennej  knihe ako majiteľ daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive na ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát preukazu o pôvode psa sa vydáva po zverejnení žiadosti na webovej stránke ÚKK po uplynutí 30 kalendárnych dní ak Plemennej knihe UKK nebudú doručené námietky. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke. Po vydaní opisu a duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode  stáva neplatným.

Exportný preukaz o pôvode psa – vývoz psa do zahraničia

Exportný preukaz pôvodu psa, ktorý spĺňa všetky náležitosti preukazu o pôvode psa, je určený pre jedincov na vývoz do zahraničia a zároveň je k nemu vystavený súhlas na vývoz.
O vystavenie exportného preukazu o pôvode môže požiadať chovateľ, alebo majiteľ konkrétneho jedinca.
Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvode psa sú:
1. Doloženie originálu preukazu o pôvode psa,  so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na jeho zadnej strane
2. Vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa
3. Pri vystavení exportného preukazu pôvodu  uvedeného priamo v prihláške vrhu, nebude účtovaný poplatok 7,- Eur za domáci preukaz pôvodu. V prípade, že uvedený jedinec nebude vyvezený, bude mu na žiadosť chovateľa vystavený domáci preukaz pôvodu za poplatok 7,- Eur.
Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup a predaj alebo vývoz psov prostredníctvom  obchodných organizácií je neprípustný.
Exportný preukaz o pôvode psa sa odovzdáva resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo ako predchádzajúci majiteľ

   Import – dovoz psa zo zahraničia

Jedinec dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo v prípade sučky aj pri zapožičaní na vrh,  musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
Majiteľ jedinca
dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné:
1) originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou FCI, alebo zmluvným partnerom FCI,  kde je nevyhnutné aby bolo uvedené aj jeho meno a priezvisko s adresou
2) potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla čipu dovezeného jedinca. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.  Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko.
Ak pes nie je ani tetovaný, ani začipovaný musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy DNA na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.
Preukaz o pôvode, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

Zápis do registra

Register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince  zapísané do registra sú výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej knihe.

Do registra sa zapisujú:
          plemená alebo rázy neuznané FCI a to i vtedy ak nemajú kompletné tri generácie pôvodu na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince uznaných plemien FCI ak boli importované z nečlenských organizácií FCI a to na základe žiadosti majiteľa a doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.
          jedince zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI na základe žiadosti majiteľa
          jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných jedincov sa do registra môžu zapísať na základe žiadosti majiteľa, doporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje a na základe platných podmienok predpísaných FCI, alebo SKJ pre tento úkon. V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

Šteňatám narodeným v registri sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení.